Panaszbejelentés
Szakmai anyagok

Ügyfélfogadási rend

A Független Rendészeti Panasztestület
hétfőnként 9–14 óráig
csütörtökönként 12-15 óráig
ügyfélfogadást tart az Országgyűlés Irodaházában (Budapest, V. kerület, Széchenyi rkp. 19.).

Az ügyfélfogadásra – a beléptetési rend miatt – minden esetben időpontot kell kérni a 06-1/441-6501-es telefonszámon. (Az előjegyzett időpont hiányában a személyes meghallgatás nem lehetséges!) Arra kérjük panaszosainkat, hogy a megbeszélt időben és helyen történő személyes meghallgatásukra hozzák magukkal személyi igazolványukat, lakcímkártyájukat, és az ügyük szempontjából fontos iratokat.