Panaszbejelentés
Szakmai anyagok

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND

A Független Rendészeti Panasztestület - előzetes bejelentkezést követően -

hétfőnként 9–12 óráig
csütörtökönként 12-15 óráig

ügyfélfogadást tart az Országgyűlés Irodaházában (1055 Budapest, Széchenyi rkp. 19.).

Az ügyfélfogadásra – a beléptetési rend miatt – minden esetben időpontot kell kérni a 06-1/441-6501-es telefonszámon. (Az előjegyzett időpont hiányában a személyes meghallgatás nem lehetséges!)

Arra kérjük panaszosainkat, hogy a megbeszélt időben és helyen történő személyes meghallgatásukra hozzák magukkal személyi igazolványukat, lakcímkártyájukat, és az ügyük szempontjából fontos iratokat.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a Testület Eljárási Szabályzata értelmében a panasz előterjesztését követően és annak kivizsgálási ideje alatt a pártatlan elbírálás érdekében az ügyet előadó testületi tagokkal, valamint az állásfoglalást előkészítő titkársági munkatársakkal telefonos és személyes megkeresésre, illetve a panasz szóbeli kiegészítésére nincs lehetőség.

Kérjük, hogy amennyiben panaszát ki szeretné egészíteni, azt postai vagy elektronikus úton, illetve faxon tegye meg az alábbi elérhetőségek egyikén:

Postai cím:
Független Rendészeti Panasztestület
1055 Budapest, Széchenyi rkp. 19.  

E-mail:info@repate.hu
Fax: +36-1/441-6502

Megértését köszönjük!