Dr. Lukács Tamás

Dr. Lukács Tamás
Elnök

DR. LUKÁCS TAMÁS

1950. március 29-én születettem Egerben. Édesapám néhai Lukács Sándor, a háború előtt katonatiszt; gyermeke születésekor napszámos, 1956 után büntetését a márianosztrai börtönben töltötte. Édesanyám, néhai Lukács Sarolta értelmiségi családból származott, adminisztrátorként dolgozott.

Szüleim öt gyermeket neveltek fel, két nővérem és két öcsém van. Feleségem Tóth Margit, akivel 1978-ban kötöttem házasságot.

5 gyermekünk született. Eszter (1979), Tamás (1980), Dóra (1986), Ferenc (1988), András (1993).

VÉGZETTSÉG

Iskoláimat szülővárosomban végeztem, 1968-ban érettségiztem a Gárdonyi Géza Gimnáziumban. Az érettségit követően dolgoztam, katonai szolgálatot teljesítettem, majd felvételt nyertem az ELTE Állam- és Jogtudományi Karára, ahol 1976-ban szereztem diplomát.

MUNKAHELYEK

1976-tól az egri Ügyvédi munkaközösségben először ügy védjelölt, majd ügyvéd (1990- 1994 között az ügyvédi tevékenységet szüneteltettem).

1990 – 1994. Országgyűlési képviselő, Az Emberi jogi, kisebbségi, civil - és vallásügyi bizottság alelnöke, A Költségvetési Bizottság tagja

1996-2000. Magyar Rádió Zrt. elnökségi tagja

1998-2006. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogtudományi Karán médiaetika oktatása

2001-2004. Magyar Rádió Zrt. Felügyelő Bizottságának elnöke

2006 – 2010.: Az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottságának tagja

2010-2014. Az Emberi jogi, kisebbségi, civil - és vallásügyi bizottság elnöke

2014- : A Független Rendészeti Panasztestület elnöke

Fráterné Dr. Ferenczy Nóra

Fráterné Dr. Ferenczy Nóra
Testületi tag

Fráterné Dr. Ferenczy Nóra

Személyi adatok:

Név: Fráterné dr. Ferenczy Nóra.

Végzettség:

1995 – 2001 Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Jogász szak

2002 – 2005 Pázmány Péter Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Kar Bankszakjogász szak

2008 Jogi szakvizsga

Munkahely:

2001 – 2008 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal

2001 – 2006 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
Pest Megyei- és Fővárosi Kiemelt Adózóinak Igazgatósága
II. Ellenőrzési Osztály
Ellenőrzési jogász

2006 – 2007 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
Kiemelt Adózók Igazgatósága
VII. Ellenőrzési Osztály
Ellenőrzési jogász

2007 – 2008 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
Kiemelt Adózók Igazgatósága
Kiemelt Adózók Szakigazgatósága
Ellenőrzési szakterület
Ellenőrzési II. F.osztály Kiutalás Előtti Ellenőrzési Osztály
Ellenőrzési jogász

2008 - 2014 Független Rendészeti Panasztestület tagja

2014 - Továbbra is a Független Rendészeti Panasztestület tagja; az egyetlen testületi tag, akit újraválasztott az Országgyűlés

Nyelvismeret:

Angol (középfokú "C" típusú nyelvvizsga)

Dr. Cservák Csaba

Dr. Cservák Csaba
Testületi tag

Dr. Cservák Csaba

Budapesten születtem 1978-ban. A Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanulója voltam 12 éven keresztül.

Érdeklődésem már általános iskolában a társadalomtudományokra irányult; több iskolai és budapesti vetélkedő megnyerése után az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen történelemből 4. helyezést értem el.

Egyetemi éveim alatt vezetıje voltam a Disputa nevő, társadalomtudományos témákra irányuló vitakörnek.

2001-ben szereztem diplomát az ELTE-ÁJTK-n, summa cum laude minősítéssel. Később ugyanott a Doktori Iskolát is elvégeztem, és PhD-abszolutóriumot nyertem el. Ennek keretében oktatói tevékenységet is kifejtettem.

Szakmai gyakorlatomat az Alkotmánybíróságon végeztem. Államvizsgázást követően ügyvédjelöltként tevékenykedtem, később egy környezetvédelemmel, regionális fejlesztéssel foglalkozó cég jogi szakértője lettem.

2002-ben az a megtiszteltetés ért, hogy az Országos Választási Bizottság tagjává jelöltek; 2005 januárjáig töltöttem be a tisztséget. Főképp ebbéli teljesítményem elismeréseként 2002- ben a Független Jogász Fórum elnökségi tagjának választottak. Bekerültem a választási rendszer megújítását előkészítő reformbizottságba. 2002-től a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tanítottam, emellett rendszeresen előadásokat tartottam a Klebelsberg Kuno Alapítvány keretében a Magyar Tudományos Akadémián és az ELTE Tanári Klubban, valamint a Miskolci Egyetemen.

2008-tól a Szegedi Tudományegyetem Jogbölcseleti Tanszékének adjunktusa lettem. Ügyvédi praxist folytattam, főképp alkotmányos alapjogokkal összefüggő (büntető/közigazgatási) kérdésekben. Kutatási területem: alkotmányjog (összehasonlító parlamenti jog, alapjogok védelme), jogbölcselet.

Rendszeresen nyilatkozom alkotmányjogi témákban (Echo Tv, Hír Tv, M1, RTL klub, TV2), szakmai alapon kifejtve véleményemet a nagy érdeklődéssel övezett aktuális kérdésekben is.

2007-ben a Független Jogász Fórum elnökévé választottak, majd később újra elnyertem tagtársaim bizalmát e tisztségre.

2010-ben védtem meg disszertációmat summa cum laude minősítéssel.

2010-ben az Országgyűlés elnökének alkotmányjogi főtanácsadójává kértek fel. 2010. augusztus 6-tól a Köztársasági Elnök Jogi, Alkotmányossági és Közigazgatási Hivatalvezetője voltam. 2012-ben az új államfő beiktatásakor távoztam a hivatalból.

2010 decemberétől a Károli Gáspár Református Egyetem Alkotmányjogi Tanszékének egyetemi docense, majd 2011 szeptemberétől tanszékvezetője vagyok.

2013-tól a Nemzeti Közszolgálati Egyetem részfoglalkoztatású docenseként is tevékenykedem, így részben a leendő rendőrtiszteket is tanítom az alkotmányos jogok témájában.

Majdnem másfél évtizede publikálok tudományos témákban, főképp a Jogelméleti Szemle című szakmai folyóiratban.

Monográfiámat az alapvető jogok érvényesítéséről, így például az Alkotmánybíróság, az ombudsmanok és a Független Rendészeti Panasztestület tevékenységének összefüggésrendszeréről írtam.

Dr. Wildner Domonkos

Dr. Wildner Domonkos
Testületi tag

Dr. Wildner Domonkos

TANULMÁNYOK

2000-2008 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Jogász
Végzettség szintje: Egyetemi diploma

2011 Kecskeméti Főiskola, Kertészeti Főiskolai Kar Aranykalászos gazda szakképesítés
Végzettség szintje: Főiskolai diploma

1996-2000 Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium, Budapest
Végzettség szintje: Érettségi

SZAKMAI TAPASZTALAT

2014. február 26 - tól – 2020. február 25-ig.
A Magyar Országgyűlés által – 2014. február 13-án – 2/3-addal megválasztott tisztség: Független Rendészeti Panasztestület elnökségi tagja, 1359 Budapest, Balassi Bálint u. 1-3. 
Beosztás: Elnökségi tag

2010. július 15 – től – 2014. február 25-ig.
Magyar Országgyűlés Hivatala, Fidesz-Magyar Polgári Szövetség Jogi és közigazgatási Kabinet, 1359 Budapest Széchényi Rakpart 19.
Beosztás: Jogász

2010. június 10 – től – 2011. november 30-ig.
Miniszterelnökség, Dr. Balsai István Miniszterelnöki megbízott által vezetett 2006. október 23-i események kivizsgálására felállított munkacsoport, 1359 Budapest, Kossuth tér 2-4.
Beosztás: Munkacsoport-vezető

2009. október 1-jétől – 2010. július 14-ig.
Magyar Országgyűlés Hivatala, Fidesz-Magyar Polgári Szövetség Elnöki Stáb Jogi Igazgatóság, 1359 Budapest Széchényi Rakpart 19.
Beosztás: Jogi Igazgatóhelyettes

2009. március 1-jétől – 2009. szeptember 30-ig 
Magyar Országgyűlés Hivatala, Fidesz-Magyar Polgári Szövetség Elnöki Stáb, 1359 Budapest Széchényi Rakpart 19.
Beosztás: Jogi referens

2006. június 20-tól – 2009. február 28-ig
Magyar Országgyűlés Hivatala, Fidesz-Magyar Polgári Szövetség Kommunikációs Igazgatóság, 1359 Budapest Széchényi Rakpart 19.
Beosztás: Munkatárs

EGYÉB KURZUSOK
Alkotmányjogi, közigazgatási jogi és alapjogi szemináriumok (2003-2006)

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK

JOGI ÉRDEKLŐDÉS: Közigazgatási jog, Alkotmány jog, Alapjogok

SZEMÉLYISÉGJEGYEIM: Megbízható, precíz, munkájára igényes, ugyanakkor kreatív, rugalmas és lelkes vagyok, aki kiváló problémamegoldó-, szervezési - és kommunikációs képességekkel rendelkezik.

NYELVISMERET
MAGYAR, anyanyelv
ANGOL, középfokú – „C” típusú nyelvvizsga
FRANCIA, alapfokú

SZÁMÍTÓGÉPES ISMERETEK
Microsoft Word®, Excel®, Power Point, Internet teljes körű használata

ENGEDÉLYEK
B kategóriás jogosítvány, aranykalász diploma-fiatal gazda, vizimentői- és síoktatói engedély

ÉRDEKLŐDÉSI KÖR
Labdarúgás, futás, úszás, kerékpár