Az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága május 31-i ülésén megvitatta és elfogadta a Független Rendészeti Panasztestület (FRP) 2015. évi tevékenységének Tájékoztatóját. Dr. Lukács Tamás, az FRP elnöke a bizottsági ülésen a testület tevékenységének főbb területeit kiemelve ismertette az elmúlt év tapasztalatait.

Az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának ülésen az FRP részéről dr. Lukács Tamás elnök és Fráterné dr. Ferenczy Nóra testületi tag, valamint a szervezet tanácsadó munkatársai vettek részt.

A beszámolót az elnök az alábbiakkal egészítette ki:

- 2015-ben elértük azt, hogy nincs hátralékos ügyünk, a korábban felhalmozott ügyhátralékot ledolgoztuk. Komoly eredményeink vannak a nemzetközi kapcsolatokban, többek között munkatársaink három szakmai konferencián Pozsonyban, Párizsban és Szarajevóban meghívott előadóként vettek részt. Kezdeményeztük, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen és az Európai Rendőrakadémián önálló tantárgyként oktathassák a rendőröknek a panaszjogot. Mindkét helyen nyitottak erre- mondta a 2015. évi Tájékoztatóhoz fűzött szóbeli kiegészítésében dr. Lukács Tamás.

Az FRP elnöke az ülésen átnyújtotta a frakcióknak az elmúlt nyolc év tapasztalatai alapján összeállított jogszabály-módosítási javaslatcsomagot.

A Honvédelmi és rendészeti bizottság 8 igen és 2 tartózkodással elfogadta az FRP 2015. évi Tájékoztatóját.

FRP Sajtó