Az Országgyűlés Igazságügyi-, valamint Honvédelmi és rendészeti bizottságainak közös jelölését követően a parlament 2016. június 7-i, keddi ülésén a jelenlévő képviselők több mint kétharmadának szavazatával, 2016. július 23-tól hat évre megválasztotta Dr. Kozma Ákost a Független Rendészeti Panasztestület tagjává.

A megválasztást követően Dr. Kozma Ákos esküt tett az Országgyűlés plénuma előtt.

A testületi tag választására azért került sor, mert az Országgyűlés által 2010-ben megválasztott Dr. Kozma Ákosnak a megbízatása idén július 22-én lejár. Az így megüresedő helyre választott most személyében tagot az Országgyűlés.

Dr. Kozma Ákos - aki jelenleg is a Független Rendészeti Panasztestület elnökhelyettese - megbízatása 2022. július 22. napjáig szól.