A Független Rendészeti Panasztestület az emberi jogok világnapján elsősorban aggodalmát fejezi ki az erőszakhullám újabb jelenségeivel kapcsolatban. Aggodalomra ad ugyanis okot, amikor rendőri szerveket vagy személyeket érnek támadások, és életüket hivatásuk gyakorlása közben veszítik vagy veszíthetik el.

Az emberi jogok világnapján rá kell mutatni arra, hogy napjainkban az eljárási jogosultságok egyre inkább előtérbe kerülnek, és az ezen jogok „anyajogaként” nevesített tisztességes eljáráshoz való alapvető jog sérül a legtöbbször a Testület esetjogában is. Ezen tényre tekintettel nem mehetünk el szó nélkül azon sajtónyilvánosságot kapott nem jogerős bírósági határozat mellett, amely kapcsán egy Európai Unión kívüli ország abbéli aggályát fejezte ki, hogy az alapvető eljárásjogi elvek sérelmét okozhatja, ha a bíró a döntéshozatal során bizonyítékként nem szerzi be civil szervezetek véleményét.

Egy jogállamban az igazságszolgáltatásnak és minden független jogintézménynek befolyásmentesen kell működnie. Ezzel kapcsolatban szeretnénk felhívni a figyelmet a kontinentális eljárásjog legelemibb alapelveire, így nevezetesen a bírói függetlenségre és pártatlanságra, a szabad bizonyítás elvére, továbbá arra, hogy a bírák a jogszabályok alapján saját meggyőződésük szerint határoznak arról, hogy a történeti tényállást milyen bizonyítékok alapján látják megalapozottnak. Amennyiben egy nem jogerős bírósági döntéssel kapcsolatban bármiféle aggály merül fel, annak módosítására kizárólag a fellebbviteli bíróság jogosult.

A nemzetközi és társadalmi feszültségek, azok megoldatlansága növeli azon cselekmények számát, ahol egyének, vagy csoportok emberi jogai sérülnek, vagy sérülhetnek. A jogvédelem megvalósulása érdekében a Testület kiemelten fontosnak tartja a hatékony kontrollmechanizmusok kialakulását, és a társadalmi csoportok, különféle hatóságok, civil szervezetek közötti jó szándékú párbeszédet.

Budapest, 2016. december 10.

Dr. Lukács Tamás
elnök
Dr. Kozma Ákos
elnökhelyettes

Fráterné dr. Ferenczy Nóra
testületi tag

Dr. Wildner Domonkos
testületi tag
Dr. Cservák Csaba
testületi tag