A Független Rendészeti Panasztestület, az alapjogok védelmezőjeként fontosnak tartja, hogy évről évre megemlékezzen az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának deklarációjáról. A Testület, nagy hangsúlyt fektet arra, hogy mindenkit egyenlő és elidegeníthetetlen jogok illessenek meg.
Az emberi jogok egyben kulturálisan meghatározottak ezért, hogy azok a mindennapi életben is érvényesüljenek, embertársainkhoz szeretettel és tisztelettel forduljunk ezáltal is hangsúlyozva, hogy minden ember méltósága egyenlő.
A hazai és nemzetközi médiában egyre többször hallani, hogy az alá-fölérendeltségi viszonnyal megpróbálnak visszaélni, ezzel az emberi méltóságukban megsértve a függelmi viszonyban lévőket. Ez az elítélendő magatartás a hatalomgyakorlás etikai kérdéseit veti fel, csak tisztességesen és helyesen gyakorolt hatalommal lehet tekintélyt kivívni.
Ezt támasztja alá Szent Ágoston gondolata:
"a hatalomgyakorlás és egyáltalán minden emberi tevékenység értéke kizárólag a benne megvalósult erkölcsi feladaton múlik. "
Csak remélni tudjuk, hogy a jelenleg zajló vita nem öncélú, és minden jószándékú ember közösen keresi azt a megoldást, amely az áldozatokat – legyenek azok gyerekek, nők vagy függelmi viszonyban lévők – hatékonyan képes megvédeni.

Független Rendészeti Panasztestület