Elfogadta az FRP 2010. évi tájékoztatóját az Országgyűlés emberjogi bizottsága

Szeptember 20-i ülésén megvitatta és egyhangúlag tudomásul vette a Független Rendészeti Panasztestület (FRP) 2010. évi tevékenységének tájékoztatóját az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága.

A bizottságnak dr. Juhász Imre, az FRP elnöke számolt be a 2010-es év legfontosabb eseményeiről, az FRP működésével kapcsolatos elmúlt évi tapasztalatokról, a testület által vizsgált ügyek jellegéről és azok tanulságáról. 

A tájékoztató többek között megemlítette az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége igazgatójának az FRP hivatalában tett látogatását, illetve a felek megállapodását a jövőbeni együttműködésről és szakmai tapasztalatcseréről. Az elmúlt évi események között szerepelt a testület elnökének dr. Pintér Sándor belügyminiszternél tett novemberi látogatása és munkamegbeszélése, a „Rendészet és emberi jogok” című szakmai folyóirat elindítása, valamint az emberi és polgári jogokról - az emberi jogok világnapja alkalmából - szervezett konferencia.

A Független Rendészeti Panasztestület tapasztalata szerint, míg korábban állásfoglalásaiban vezető helyen állt a személyes szabadság megsértése, illetve az emberi méltóság sérelme, az elmúlt évben a tisztességes eljáráshoz való jog megsértése fordult elő leggyakrabban, mutatott rá dr. Juhász Imre a vizsgált panaszok jellegére utalva. 

Az elnöki beszámolót követően az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának tagjai tették fel a tájékoztatóval kapcsolatos kérdéseiket.

Az ülésen elhangzott, hogy az országos rendőrfőkapitány az FRP súlyos alapjogsértést megállapító állásfoglalásainak csupán a 3 százalékával értett teljes mértékben egyet. Ez az alacsony elfogadottsági ráta a rendőrség vonatkozásában aggodalomra ad okot dr. Gaudi-Nagy Tamás és Zagyva György Gyula bizottsági tagok szerint.

Dr. Lukács Tamás bizottsági elnök és Szabó Tímea alelnök elismerőleg szólt az FRP munkájáról, majd szavazásra bocsátották a 2010 évi testületi tájékoztatót, amelyet a bizottság egyhangúlag tudomásul vett.

Budapest, 2011. szeptember 21.