A Független Rendészeti Panasztestület közleménye

A Független Rendészeti Panasztestület (FRP) 2008 februárjában alakult meg, és azóta folytatja tevékenységét. Az FRP idén első ízben számol be hároméves tapasztalatairól az Országgyűlésnek. Az előterjesztett testületi beszámolóval kapcsolatban azonban téves információk jelentek meg több sajtóorgánumban, amelyek alapjául a Népszava című napilap 2012. február 20-i, hétfői száma szolgál.

Nem felel meg a valóságnak a Népszava című napilap azon állítása, hogy a Független Rendészeti Panasztestületet 1994 óta kötelezi a törvény, hogy háromévente beszámoljon az Országgyűlésnek.

Az Országgyűlés Független Rendészeti Panasztestülete 2008. év eleje óta áll fenn és folytatja tevékenységét. Feladata, hogy mind szervezeti, mind személyi függetlenségére támaszkodva, új panaszfórumként ellássa a rendőrség tevékenységének civil kontrollját. Az FRP megalakulása óta idén számol be első alkalommal az Országgyűlésnek.

Nem felel meg a valóságnak a Népszava című napilap azon állítása, hogy az ORFK nem foglalkozott érdemben a Panasztestület észrevételeivel, és a beszámoló időszakában a Panasztestület által megküldött állásfoglalásainak csupán a három százalékát fogadta el.

Mint arra dr. Juhász Imre, a Panasztestület elnöke a bizottsági meghallgatásokon több alkalommal is felhívta a figyelmet, hogy egy összefüggésekből kiragadott 2010-es adatból nem lehet a 2008-2010 évi hároméves beszámolóban foglaltakra következtetéseket levonni. Ráadásul az inkriminált háromszázalékos adat csupán az ORFK által 2010-ben a Panasztestület állásfoglalását teljes mértékben akceptáló, az eredeti panasznak helyt adó határozataira vonatkozik, és nem veszi figyelembe a panasznak részben helyt adó ORFK határozatokat.

Felhívjuk a téves információt megjelentető és azt átvevő sajtóorgánumok figyelmét, hogy a sajtóközleményben megfogalmazottakat szíveskedjenek figyelembe venni, és tényeken alapuló hiteles tájékoztatást nyújtani. Az FRP hároméves beszámolójának parlamenti elfogadását követő sajtótájékoztatón állunk a média rendelkezésére.

Budapest, 2012. február 20.

Dr. Juhász Imre
FRP- elnök