Elfogadta a Független Rendészeti Panasztestület hároméves beszámolóját az Országgyűlés

A Független Rendészeti Panasztestületet (FRP) a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6/A. § (1) b) szakaszának megfelelően beszámolt hároméves működésének és eljárásainak tapasztalatairól az Országgyűlésnek. A parlamenti általános vitát követően az Országgyűlés március 5-i plenáris ülésén 36 tartózkodás mellett 287 igen szavazattal döntött az FRP hároméves beszámolójának elfogadásáról.

Az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága 2012. február 7-i, az - Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága február 15-i, az - Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága pedig február 20-i ülésén vitatta meg az FRP hároméves beszámolóját. Mindhárom bizottság a beszámolót általános vitára alkalmasnak találta, és egyhangúlag elfogadásra ajánlotta az Országgyűlésnek.

Az FRP a jogszabályok által meghatározott körben látja el a rendőrség civil kontrollját. A beérkező panaszokat kivizsgálja, megállapítja, hogy a panaszosokat a rendőri intézkedés-, rendőri intézkedés elmulasztása-, illetve a kényszerítőeszközök alkalmazása során érte e alapjogsérelem és az milyen súlyú. Súlyos alapjogsérelem megállapítása esetén az FRP állásfoglalását megküldi az országos rendőrfőkapitány részére, csekély fokú alapjogsérelem esetén pedig az intézkedést foganatosító rendőri szerv vezetőjének. Az országos rendőrfőkapitánynak a panaszügyben hozott határozata ellen a panaszos közigazgatási per indításával bírósághoz fordulhat.

Az FRP hároméves tapasztalatairól szóló beszámoló és annak elfogadásáról szóló határozati javaslat együttes általános vitájára február 28-án került sor. Az általános vitát követően az Országgyűlés március 5-i plenáris ülésén 287 igen szavazattal (36 tartózkodás mellett) az FRP hároméves beszámolóját elfogadta.

A beszámoló teljes szövege olvasható az Országgyűlés honlapján.

Budapest, 2012. március 7.

Dr. Juhász Imre
elnök