Az Országgyűlés megválasztotta a Független Rendészeti Panasztestület négy tagját

Az Országgyűlés - az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi -, valamint a Honvédelmi és rendészeti bizottságainak közös jelölését követően – a 2014. február 13-i, csütörtöki ülésén a jelenlévő képviselők kétharmadának szavazatával, hat évre megválasztotta a Független Rendészeti Panasztestület négy tagját: dr. Cservák Csabát, Fráterné dr. Ferenczy Nórát, dr. Lukács Tamást és dr. Wildner Domonkost.

A megválasztást követően a Testület új tagjai esküt tettek az Országgyűlés plénuma előtt.

A Testületi tagok választására azért került sor, mert az Országgyűlés által első alkalommal 2008. február 25-én megválasztott öt tagból háromnak a megbízatása idén február 25-én lejár, míg dr. Juhász Imre, a Testület korábbi elnöke alkotmánybíróvá történt megválasztása miatt 2013 áprilisában lemondott testületi tagságáról. Az így megüresedett négy helyre választott új tagokat az Országgyűlés.  Dr. Kozma Ákos ügyvédet, egyetemi oktatót az Országgyűlés 2010. július 22-én választotta a Testület tagjává, így az ő megbízatása 2016. július 22. napjáig szól.


dr. Lukács Tamás, Fráterné dr. Ferenczy Nóra, dr. Cservák Csaba és dr. Wildner Domonkos

Budapest, 2014. február 13.

FRP Sajtó