Az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága május 31-i ülésén megvitatta és elfogadta a Független Rendészeti Panasztestület (FRP) 2015. évi tevékenységének Tájékoztatóját. Dr. Lukács Tamás, az FRP elnöke a bizottsági ülésen a testület tevékenységének főbb területeit kiemelve ismertette az elmúlt év tapasztalatait.

Az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának ülésen az FRP részéről dr. Lukács Tamás elnök és Fráterné dr. Ferenczy Nóra testületi tag, valamint a szervezet tanácsadó munkatársai vettek részt.

A beszámolót az elnök az alábbiakkal egészítette ki:

- 2015-ben elértük azt, hogy nincs hátralékos ügyünk, a korábban felhalmozott ügyhátralékot ledolgoztuk. Komoly eredményeink vannak a nemzetközi kapcsolatokban, többek között munkatársaink három szakmai konferencián Pozsonyban, Párizsban és Szarajevóban meghívott előadóként vettek részt. Kezdeményeztük, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen és az Európai Rendőrakadémián önálló tantárgyként oktathassák a rendőröknek a panaszjogot. Mindkét helyen nyitottak erre- mondta a 2015. évi Tájékoztatóhoz fűzött szóbeli kiegészítésében dr. Lukács Tamás.

Az FRP elnöke az ülésen átnyújtotta a frakcióknak az elmúlt nyolc év tapasztalatai alapján összeállított jogszabály-módosítási javaslatcsomagot.

A Honvédelmi és rendészeti bizottság 8 igen és 2 tartózkodással elfogadta az FRP 2015. évi Tájékoztatóját.

FRP Sajtó

   

Az alábbi linkeken megtekinthető a konferencia anyaga.


Összefoglaló videó:


Dr. Gulyás Gergely, az Országgyűlés Törvényalkotásért felelős alelnökének előadása:


Dr. Kalas Tibor, a Kúria Közigazgatási és Munkaügyi Kollégiuma vezetőjének előadása:


Dr. Juhász Imre alkotmánybíró előadása:


Dr. Cservák Csaba testületi tag előadása:


Kerekasztal-beszélgetés:
Résztvevők:

Dr. Lukács Tamás elnök, Független Rendészeti Panasztestület
Dr. Kukorelli István tanszékvezető, ELTE-ÁJK, Alkotmányjogi Tanszék,
dr. Pajcsicsné dr. Csóré Erika főosztályvezető, Alapvető Jogok Biztosának Hivatala,
Dr. Oletics Zsolt r. alezredes, ORFK Ellenőrzési Szolgálat Központi Panasziroda vezetője

A Független Rendészeti Panasztestület az emberi jogok nemzetközi világnapján nemcsak megemlékezni kíván egy világot átalakító történelmi eseményről - az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának kiadásáról -, de egyben fel kívánja hívni a figyelmet azokra a jelenségekre, amelyek itt és most veszélyeztetik az emberi jogok érvényesülését.

A népvándorlás következtében az európai kontinens minden állama súlyos válsággal néz szembe. Biztosítani kell egyfelől, hogy a valódi menedékkérőkkel szemben humánus és korrekt ügyintézéssel járjunk el, de egyben meg kell tudnunk védeni hazánk és Európa határait, nem kevésbé a társadalmi békét. Megalkuvás nélkül fel kell lépnünk a terrorizmus minden formájával szemben, és olyan jogi környezetet kell kialakítani, amely az állam részére ehhez hatékony eszközöket biztosít, egyben az ellenőrzési rendszer fejlesztésével az alapjogok védelmét is szükséges garantálni. Erre a feladatra kell felkészíteni a rendvédelmi szerveket és munkájukat európai szinten is össze kell hangolni.

A korlátok nélküli bevándorlási hullám veszélyeztetheti a vallásszabadságot és a szélsőséges erők megjelenésével a biztonságot és a társadalmi békét is.

Az emberi méltósághoz való jogból levezethető, hogy mindenkinek joga van ahhoz, hogy hazája legyen, a saját hazájában biztonságban éljen, valamint nemzedékeken át építse és gazdagítsa a földet, amelyet ősei hagytak rá.

Az emberre, nem mint munkaerőpiaci lehetőségre, hanem mint az emberi méltóságát megélni és jogaival élni tudó egyénre kell tekintetünk. Ezekért az értékekért naponta kell dolgoznunk és cselekednünk, mindenkinek a saját illetékességi területén.

dr. Lukács Tamás, elnök

dr. Kozma Ákos, elnökhelyettes

Fráterné dr. Ferenczy Nóra, testületi tag

dr. Cservák Csaba, testületi tag

dr. Wildner Domonkos, testületi tag

 

 „Jogvédelem az alapjogok tükrében – hatékonyság és biztonság” címmel rendezett konferenciát a Panasztestület 2015. november 25-én.

A konferencia megszervezésének időpontjában még nem volt köztudott, hogy mennyire aktuális kérdés az alapjogok és a társadalom védelme. Ezen a fórumon épp ezért volt fontos az emberi jogok jelentőségéről és védelméről is értekeznie a résztvevőknek.

A Független Rendészeti Panasztestület szerepéről, hatásköreiről és az elmúlt évek szakmai tapasztalatairól is szóltak az előadók. Dr. Gulyás Gergely az Országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnöke említést tett arról, hogy érdemes lenne áttekinteni a Testületre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, és mint felvetette “senkinek nem ártana”, ha a Panasztestület hivatalból is vizsgálhatna ügyeket, vagyis nem csak panasz nyomán indulhatna meg az eljárás. Dr. Kalas Tibor, a Kúria Közigazgatási és Munkaügyi Kollégiumának vezetője a kúriai gyakorlatból vezette le azokat a feszültségpontokat és joghézagokat, amelyek a jogalkotó számára is újragondolást igényelnek. Dr. Juhász Imre alkotmánybíró, a Testület előző elnöke pedig arról beszélt, hogy a jogállam 2006-ban meginogott kissé és nagy eredménynek nevezte, hogy 2008-ban létrejöhetett a Panasztestület. Dr. Cservák Csaba testület tag, egyetemi oktató nagyívű előadásában rövid áttekintést adott az alapjogok fejlődéséről és jogelméleti szempontból mutatott rá a jelenlegi rendszer jogszabályi anomáliáira.

A kerekasztal beszélgetésen Dr. Kukorelli István volt alkotmánybíró, illetve az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának munkatársa, dr. Pajcsicsné dr. Csóré Erika mellett az Országos Rendőr-főkapitányság is képviseltette magát. A vitában dr. Oletics Zsolt r. alezredes a rendőrség oldaláról tekintette át a témát és osztotta a résztvevők azon álláspontját, mely szerint a Panasztestület jogi helyzetét érdemes újra gondolni és a párhuzamosságok kiszűrésével hatékonyabbá tenni a jogvédelmi rendszerben betöltött szerepét.

Az eredményesebb panaszkezelés, a hivatalból való eljárás bevezetésének lehetősége, valamint az együttműködés és a kommunikáció még hatékonyabb összehangolása is felvetődött a kerekasztal beszélgetés során.

 

A migrációs válsággal összefüggésben az alapvető jogok érvényesülésének garanciái és korlátozhatóságának feltételei is szóba kerültek. A rendőrség munkája, valamint szerepe e tekintetben meghatározó jelentőségű.

Dr. Lukács Tamás, az FRP elnöke elmondta, hogy Európát, így Magyarországot is érintő helyzetben fontos, hogy továbbra is biztosítani kell az emberek biztonságát és a társadalmi békét, valamint ezt úgy kell megtenni, hogy a létrehozott jogvédelmi rendszerek működőképes legyenek.

A konferencián a jogvédelmi rendszer garanciális elemei, az alapvető jogok érvényesülésének feltételei és a hatékonyabb jogvédelem megteremtésének lehetősége adta a fő irányt. A Panasztestület e rendszerben való szerepének hangsúlyozása és hatásköreinek bővítése pedig minden előadó szerint fontos előrelépést jelenthetne a jogvédelem szélesebb körű érvényesülésének útján.

 

Tisóczki Flóra

sajtószóvivő

 

A szlovák ombudsman asszony, Jana Dubovcová meghívására részt vett testületünk a rendőri intézkedésekről szóló pozsonyi konferencián.

 

Nagy megtiszteltetés volt a felkérés, hiszen a találkozón olyan előadók vettek részt, mint Dr. Andrea Bachová, Romana Juhásová, a szlovák ombudsmani hivatal munkatársai; Zuzana Candigliota a cseh Emberi Jogok Ligájának jogásza, illetve az Emberi Jogok Európai Bíróságának munkatársa.

A Panasztestületet a találkozón Dr. Rónai Orsolya tanácsadó és Tisóczki Flóra szóvivő képviselte. Dr. Rónai Orsolya a konferencián előadásában az állami és a civil jogvédő rendszer különbözőségéről és együttműködéséről beszélt, valamint elhelyezte a Panasztestületet a magyar jogrendszerben, mint független jogvédő szervezetet.

A konferencián sok kérdés merült fel és egyeztetés történt arról, hogy több országban hasonló szervezetet szeretnének létrehozni, így Szlovákiában is. A találkozó szünetében és a megbeszéléseken is az érdeklődés középpontjába a menekültkérdés magyar álláspontja került. A résztvevő felek kifejezték azt, hogy nem az újságokból, hanem a közvetlen kapcsolatok alapján akarják megérteni és megítélni a helyzetet.

A szlovák fél meghívása azt jelzi, hogy egyre közelebb kerülünk ahhoz a célkitűzésünkhöz, hogy munkánk nemzetközi szinten is elismert és ismert legyen, valamint az egyik résztvevője lehessen a rendőrség munkája feletti kontroll mechanizmusnak.

FRP sajtó

 

 

A 30. Wizz Air Félmaratonon a Panasztestület trió váltója is képviseltette magát és az előkelő 35. helyet érte el a női csapatok versenyében.

FRP Sajtó

 
   

 

 

A múlt héten az emberi jogok elismeréséért küzdő nemzetközi szervezet, az Amnesty International (AI) tett látogatást a Panasztestületnél (FRP).

Az AI munkatársai jelenleg a rendőri és igazságszolgáltatási szervek gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozásának gyakorlatával kapcsolatban végeznek nemzetközi kutatást. A Panasztestület munkatársaival közösen egyeztettek arról, hogy a fentebb említett témában mi az FRP gyakorlata, tapasztalatai.

Az Amnesty International munkatársai elismerésüket fejezték ki a Panasztestület eddigi munkája és törekvései iránt.

 

   

A Panasztestület elnöke a magyar küldöttség tagjaként vett részt a 20. Berlini Imareggelin, amelyen 65 ország képviseltette magát. Az Imareggeli központi témája: „felelősség Isten és ember előtt, egymást elfogadni”. A magyar küldöttség vezetője Balog Zoltán miniszter úr volt, aki nagysikerű előadást és imát mondott el a résztvevőknek.

A találkozón kétoldalú tárgyalásokat folytattak a CDU képviselői a magyar küldöttekkel. Így az esemény alkalmat adott arra, hogy Lukács elnök úr tárgyalásokat folytathasson, és megismerkedjen Heinrich E. Minderrel, a svájci CPV nemzetközi rendőrségi projektekért felelős elnökével is. A vezető elmondta, hogy már Magyarországon is működik a rendőri imacsoport, amelyet a svájci fél támogat.

Minder arról biztosította az elnök urat, hogy legközelebbi budapesti látogatása alkalmával a Panasztestületet is felkeresi majd.

 

 


Az V. Rendőr-és Tűzoltónap alkalmából rendezett díszfogadáson dr. Lukács Tamás elnök úr képviselte a Panasztestületet.
Az ünnepségen köszöntötték a megjelenteket és a Tűzoltónap alkalmából kitüntetéseket adtak át.

Külön búcsúztatták Bakondi György tábornok urat, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának volt főigazgatóját nyugállományba vonulása alkalmából.

A műsort követően a fogadáson az üdvözlő beszédet Kósa Lajos, a Honvédelmi és rendészeti bizottság elnöke mondta. Köszöntőjében kiemelte, hogy nem véletlen egybeesés, hogy épp a fogadás napján lépett hatályba a rendőri dolgozók életpályájával kapcsolatos törvény, amellyel a Parlament egy régi mulasztását pótolta.

FRP Sajtó

Dr. Ferenczy Nóra a Független Rendészeti Panasztestület tagja április 20-án szakmai egyeztető körútjának Csongrád megyei állomásán dr. Lukács János r. dandártábornok megyei rendőr-főkapitánnyal, dr. Rádi Norbert, r. alezredes bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettessel és az Ellenőrzési Szolgálat vezetőjének helyettesével folytatott megbeszélést.

    Az egyeztetés során a jelenlévők egyetértettek abban, hogy a Testület és a Csongrád megyei főkapitányság többéves szakmai együttműködésének köszönhetően jó munkakapcsolat alakult ki a felek között, amit a jövőben is fent kívánnak tartani. A megyében a panaszok száma egyharmaddal csökkent, köszönhetően többek között a rendszeres havonkénti oktatási napoknak, amelyek alkalmával a Testület állásfoglalásait is megvitatják és az abból nyert információkat beépítik saját panaszkezelésükbe.
   


A megbeszélést követően a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságon állománygyűlést hívtak össze az ellenőrzési szolgálatok részvételével, majd intézkedés-taktikai bemutatót tartottak, az egyes rendőri intézkedéseket, kényszerítő eszközök alkalmazását szemléltették; bemutatták, hogy a rendőröknek nap mint nap milyen élethelyzeteket kell megoldaniuk a törvényesség, arányosság és szakszerűség jegyében.

FRP Sajtó