A Testület állásfoglalása a panaszt elutasítja, mert panaszos elektronikus úton benyújtott panaszát írásban történő felhívás ellenére sem ismételte meg postai úton.

A Testület állásfoglalása a panaszt elutasítja, mert panaszos elektronikus úton benyújtott panaszát írásban történő felhívás ellenére sem ismételte meg postai úton.

 

A Testület a panaszt átteszi az intézkedést foganatosító rendőri szervhez, tekintettel arra, hogy a vizsgált ügyben alkotmányos alapjogot sértő intézkedésre nem került sor.

 

A Testület a panaszt átteszi az intézkedést foganatosító rendőri szervhez, tekintettel arra, hogy a vizsgált ügyben alkotmányos alapjogot sértő intézkedésre nem került sor.

A Testület a panaszt átteszi az intézkedést foganatosító rendőri szervhez, tekintettel arra, hogy a vizsgált ügyben alkotmányos alapjogot sértő intézkedésre nem került sor.

A Testület a panaszt átteszi az intézkedést foganatosító rendőri szervhez, tekintettel arra, hogy a vizsgált ügyben az intézkedés alkotmányos alapjait nem sértette.

A Testület a panaszt átteszi az intézkedést foganatosító rendőri szervhez, mivel panaszos alapjogainak korlátozása az igazoltatás során jogszerűen történt.

A Testület a panaszt állásfoglalása szerint átteszi az intézkedést foganatosító rendőri szervhez, figyelemmel arra, hogy panaszos alkotmányos alapjogainak korlátozása a gyülekezési jog, az élet, testi épség, egészséghez való jog tekintetében jogszerűen történt.

A Testület panaszos szabad vélemény-nyilvánításhoz való jogát, gyülekezési jogát, testi-, lelki-, egészséghez való jogát sértő rendőri intézkedésről hozott állásfoglalást, így panaszos alkotmányos alapjogainak súlyos sérelmét állapította meg.

 

Alapjog sérelem hiányában áttételről szóló állásfoglalás, olyan panasz tárgyában, amelyben a helyszíni bírság kilátásba helyezését, majd a szabálysértési feljelentést a beadványozó diszkriminatív, bosszúállás-szerű, a személye ellen irányuló rendőri magatartásnak minősítette.