Hatáskör hiánya miatt elutasított és áttételről szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amely a büntetőeljárás során esetlegesen elkövetett szakszerűtlenségek orvoslására irányult.

Az állásfoglalás a békés gyülekezéshez való jog gyakorlása során a személyes szabadsághoz való jog, illetve a jogbiztonság követelményének súlyos sérelmét állapította meg amiatt, hogy a rendőrség a 2008. április 11-ei Clark Ádám téri tömegdemonstráción résztvevő panaszosnak nem hagyott kellő időt a helyszín elhagyására, igazoltatta, megbilincselte és indokolatlanul hosszú időre előállította. Az előállítás és a fogvatartás körülményei (levegőtlen helyiség, tisztálkodási lehetőség hiánya) miatt továbbá a Testület megállapította a panaszos emberi méltósághoz való jogának megsértését is. A Testület a gyülekezési joggal kapcsolatban akkor fennálló normakollízióra (a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény és az Emberi Jogok Európai Egyezménye vonatkozó rendelkezésének ellentmondásai a bejelentéssel kapcsolatban) is rámutatott.

Az állásfoglalás a békés gyülekezéshez való jog gyakorlása során a személyes szabadsághoz való jog, illetve a jogbiztonság követelményének súlyos sérelmét állapította meg amiatt, hogy a rendőrség a 2008. április 11-ei Clark Ádám téri tömegdemonstráción résztvevő panaszosnak nem hagyott kellő időt a helyszín elhagyására, igazoltatta, megbilincselte és indokolatlanul hosszú időre előállította. A Testület a gyülekezési joggal kapcsolatban akkor fennálló normakollízióra (a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény és az Emberi Jogok Európai Egyezménye vonatkozó rendelkezésének ellentmondásai a bejelentéssel kapcsolatban) is rámutatott.

Alapjog sérelem hiányában áttételéről szóló állásfoglalás, amelyben a panaszos a rendőrök igazoltatás utáni magatartását, a testi kényszer alkalmazását, a bilincs használatát sérelmezte és kifogásolta, hogy az előállítás okát nem közölték vele. A panaszos elkésve bejelentett demonstráción vett részt, amelyet a rendőrség jogszerűen feloszlatott. A bejelentő a rendőri intézkedésnek ellenszegült, agresszív magatartást tanúsított, vele szemben a testi kényszer alkalmazása és a bilincs használata jogszerű volt, utóbbi azért, mert ellenállása csupán csak testi kényszerrel nem volt megtörhető, előállítása is jogszerűen történt.

 

Az állásfoglalás a békés gyülekezéshez való jog gyakorlása során a személyes szabadsághoz való jog, illetve a jogbiztonság követelményének súlyos sérelmét állapította meg azért, mert a rendőrség a 2008. április 11-ei Clark Ádám téri tömegdemonstráción résztvevő panaszosnak nem hagyott kellő időt a helyszín elhagyására, igazoltatta, megbilincselte és indokolatlanul hosszú időre előállította. A Testület a gyülekezési joggal kapcsolatban akkor fennálló normakollízióra (a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény és az Emberi Jogok Európai Egyezménye vonatkozó rendelkezésének ellentmondásai a bejelentéssel kapcsolatban) is rámutatott.

 

Elutasítást tartalmazó állásfoglalás, mert alapjogot sértő intézkedő intézkedés nem történt. A panaszost sikkasztás bűncselekményének elkövetése során tettenérték, elfogták, megbilincselve előállították és ellene őrizetbe vétele mellett büntető eljárás indult. A Testület megállapítása szerint a rendőri intézkedések jog- és szakszerűek voltak.

Elkésettség és hatáskör hiánya miatt elutasított panaszról szóló állásfoglalás, a hónapokkal korábban történt állítólagos rendőri kényszervallatás tárgyában (ügyészségi hatáskör).

 

Különvéleménnyel született állásfoglalás alapjogot súlyosan sértő intézkedés kapcsán. Tömegoszlatás során a rendőrség a panaszos személyes szabadsághoz való jogát bilincselés és előállítás alkalmával megfelelő jogalap nélkül korlátozta, ezt súlyosbítja, hogy a kényszerintézkedésekre egy másik alapvető jog, a gyülekezési jog gyakorlásával kapcsolatban került sor.

 

A rendőrség a panaszos személyes szabadsághoz való jogát előállítása során megfelelő jogalap nélkül korlátozta. Ezt súlyosbítja, hogy erre egy másik alapvető jog, a gyülekezési jog gyakorlásával kapcsolatban került sor.

Különvéleménnyel született állásfoglalás, amely alapjogot súlyosan sértő intézkedést állapított meg. A panaszos a demonstráció területét a rendőri felszólítást követően nem tudta időben elhagyni. A rendőri intézkedések; a bilincselés és az előállítás, a panaszos személyes szabadsághoz való jogát megfelelő jogalap nélkül korlátozták.