A panasz előterjesztésére nem jogosulttól származó panasz elutasításáról és áttételéről szóló állásfoglalás, sebességmérést szabálytalanul végző rendőrök elleni beadvány ügyében.

Elkésettség miatt elutasításról szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amelyben a panaszos sérelmezte, hogy vele mint beidézett tanúval a szabálysértési előadó minősíthetetlen hangnemben beszélt és fenyegetően viselkedett.

 

Alapjogsérelem hiányában áttételről szóló állásfoglalás olyan panaszügyben, amelyben a panaszos kifogásolta, hogy őt és társait igazoltatták, adatait rögzítették (és közben videofelvételt készítettek a rendőrök), amikor egy rendőrkapitányság elé érkeztek, hogy oda előállított társukat igazolják, és szabadon bocsátását megvárják.

 

Alapjogsérelem hiányában áttételről szóló állásfoglalás olyan panaszügyben, amelyben a panaszos kifogásolta, hogy őt és társait igazoltatták, adatait rögzítették (és közben videofelvételt készítettek a rendőrök), amikor egy rendőrkapitányság elé érkeztek, hogy oda előállított társukat igazolják, és szabadon bocsátását megvárják.

 

A Testület állásfoglalásában a panaszt elutasította, mert nem az arra jogosult terjesztette elő.

 

Az állásfoglalás a személyi szabadsághoz való jog, (emberi méltósághoz való jog mint általános személyiségi jog részét képező) személyi integritáshoz való jog, a tisztességes eljáráshoz fűződő jog és a testi épséghez való jog súlyos sérelmét állapította meg amiatt, hogy a kongói állampolgárságú, menedékkérő panaszossal szemben történt igazoltatásnak, a ruházatátvizsgálásnak, a testi kényszer és a bilincs - testi sérülést okozó - alkalmazásának, valamint az előállításnak jogszabályi indoka nem volt.

Az állásfoglalás a panaszosok személyes adatok védelméhez fűződő jogának csekély mértékű sérelmét állapította meg abban az ügyben, amelyben egy rendőrkapitányság épületébe történő belépés során az objektumőr a panaszosok személyi igazolványát elkérte és adataikat feljegyezte. A Testület megállapítása szerint az adatkezelésnek minősülő magatartás akkor lett volna jogszerű, ha arra a rendőrségnek törvényi felhatalmazása van, ilyen felhatalmazással azonban a rendőrség jelenleg nem rendelkezik.

 

Súlyos alapjogsérelmet állapított meg a Testület azon panaszos beadványa kapcsán, aki birtokvédelmi kérelmének helyt adó jegyzői határozat alapján kérte a helyi rendőrség segítségét, hogy a határozatban foglaltak szerint segítsenek neki visszajutni az abban meghatározott ingatlanba, amelyből a felesége kizárta. A helyszínre érkező rendőrök a panaszos feleségével szemben nem foganatosítottak intézkedést, csupán tájékoztatták a határozat tartalmáról, így a panaszos bejutását nem tették lehetővé.A Testület a panaszügyet egyrészt polgári-közigazgatási, másrészt büntetőjogi megközelítésből vizsgálta. Álláspontja szerint az intézkedő rendőrök a polgári-közigazgatási megközelítés értelmében a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően jártak el, míg büntetőjogi vetülete szempontjából eljárásuk kifogásolható volt.

Hatáskör hiányában elutasította a Testület azon panaszos beadványát, aki egy rendőrségi panaszügyben hozott jogerős határozat vizsgálata érdekében kérte a Testület eljárását.

 

A Testület hatáskörének hiánya miatti elutasításról szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amelyben a panaszos egy büntetőügyben a nyomozó hatóság idézési gyakorlatát sérelmezte.