A közúti ellenőrzés tárgyában előterjesztett panaszbeadványt a Testület elutasította, mivel a panaszt elektronikus úton terjesztették elő, és a Testület felhívása ellenére határidőre nem erősítették meg.

Alapjogsérelmet okozó intézkedés megállapíthatóságának hiányában áttételéről szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amelyben a panaszos az emberi méltósághoz való jog megsértéseként értékelte azt, hogy mivel személyazonosító igazolványt igazoltatása alkalmával nem tudott felmutatni, ezért előállították a rendőrkapitányságra és ott minősíthetetlen hangnemben beszéltek vele. A Testület megállapítása szerint az előállítás és az igazoltatás jogszerűen történt; ugyanakkor a sérelmezett beszéd minősíthetetlen hangnemének valóságtartalma tekintetében a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a Testület nem tudott megnyugtatóan állást foglalni.

 

A közúti közlekedés során a rendőr részéről elmulasztott felvilágosítás-adás tárgyában előterjesztett panaszbeadványt a Testület elutasította, mivel a panaszt elektronikus úton terjesztették elő, és a Testület felhívása ellenére határidőre nem erősítették meg.

Az állásfoglalás a testi épséghez fűződő alapvető jog súlyos sérelmét állapította meg, mert a rendőrök egy közlekedési baleset részesét az intézkedés során bántalmazták, hasra fektetve kezeit hátrabilincselték és ezzel 8 napon gyógyuló sérüléseket okoztak.

Az állásfoglalás a személyes szabadság és a tisztességes eljáráshoz való alapvető jog súlyos sérelmét állapította meg amiatt, mert a rendőrök a rendezvényen jogszerűen kamerázó panaszossal szemben indokolatlanul alkalmaztak testi kényszert, amit nem is dokumentáltak a jogszabályoknak megfelelően.

Alapjogsérelem hiányában áttételről szóló állásfoglalás olyan ügyben, amelyben a panaszos azt kifogásolta, hogy egy szabálysértési határozattal szembeni kifogását nem tudta személyesen a neki tetsző időben (félfogadási időn kívül) személyesen benyújtani a rendőrkapitányságnál; más módon azonban mégis sikerült élnie a jogorvoslathoz való jogával.

 

A Testület a panaszban foglaltakra tekintettel indított eljárását - állásfoglalásával - megszünteti, mert panaszos alkotmányos alapjogai a rendőri intézkedés során semmilyen formában nem sérültek.

Állásfoglalásában a Testület a panaszt elutasítja és átteszi az ügyben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendőr-főkapitányság vezetőjéhez, mert panaszos a panasz benyújtására nyitva álló 8 napos törvényi hatásidőt túllépte, kérelme elkésett.

A Testület állásfoglalásában a panaszt elutasítja és átteszi az ügyben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendőrkapitányság vezetőjéhez, tekintettel arra, hogy panaszos alkotmányos alapjogai a rendőri intézkedésnek felróhatóan nem sérültek.

Állásfoglalásában a Testület a panaszt elutasítja és átteszi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendőrkapitányság vezetőjéhez, tekintettel arra, hogy a panasz elkésett, mivel panaszos a sérelmezett rendőri intézkedéstől számított 8 napon túl nyújtotta be kérelmét.