A Testület panaszos alkotmányos alapjogának súlyos megsértését állapította meg állásfoglalásban, nevezetesen a tisztességes eljáráshoz való jog, az élethez-, testi épséghez fűződő jog, a magánlakás sérthetetlenségéhez való jog.

 

Állásfoglalásában a Testület a panaszt elutasította és áttette a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendőrkapitánysághoz, figyelemmel arra, hogy a panasz elkésett, valamint a Testület hatáskörének hiányát állapította meg (közlekedési szabálysértés).

Panaszos kérelmét a Testület állásfoglalásában elutasította, beadványa a rendőri intézkedés során keletkezett panaszát az Rtv.-ben meghatározott 8 napon túl terjesztette elő, ezért panasza elkésett.

A Testület panaszos kérelmét elutasította, figyelemmel arra, hogy elektronikus formában megküldött panaszát írásbeli felhívásra postai úton - saját aláírásával ellátva - nem ismételte meg.

Az állásfoglalás a tulajdonhoz való alapjog súlyos sérelmét állapította meg, mert a harmadik személlyel szembeni rendőri eljárást fényképező panaszos fényképezőgépét a rendőrök az intézkedés során a kezéből kiütötték, az összetört és használhatatlanná vált.

Hatáskörhiány és elkésettség miatt elutasításról szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amelyben a panaszos egy állás betöltéséhez szükséges

 

Az állásfoglalás a tisztességes eljáráshoz, az emberi méltósághoz és a magán- és családi élet tiszteletben tartásához fűződő alapvető jogok és a személyi szabadság súlyos sérelmét, a rendőri bánásmód megalázó voltát, valamint az élethez és testi épséghez fűződő alapvető jogok alapvető érintettségét állapította meg amiatt, mert a panaszos és családja lakásába a rendőrség éjjel nagy erőkkel behatolt, őket az udvaron térdelésre kényszerítették, végig tűzkész állapotban lévő fegyvert fogtak rájuk, annak ellenére, hogy ellenállást nem tanúsítottak, és a Rendőrség által keresett személy nem tartózkodott az ingatlanukban.

 

Elkésettség miatti elutasításról szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amelyben a panaszos fegyverviselési engedély elutasításával összefüggésben terjesztette elő panaszát.

Alapjogsérelmet okozó intézkedés megállapíthatóságának hiányában áttételről szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amelyben a panaszos a személyes szabadsághoz való jog és a szabad véleménynyilvánításhoz való jog megsértéseként értékelte azt, hogy egy 2008. július 5-ei bejelentett rendezvény helyszínén az ott előállított személyekkel szembeni rendőri intézkedésekkel kapcsolatos szóbeli véleménynyilvánítása miatt előállították és vele szemben bilincset alkalmaztak. A Testület a rendőrségi iratok vizsgálata után sem tudott megnyugtatóan állást foglalni abban a tekintetben, hogy a rendőri intézkedések minden tekintetben jogszerűek voltak-e.

 

Elutasítást tartalmazó állásfoglalást hozott a Testület, mivel a panaszos elmulasztotta a törvény által panasza előterjesztésére biztosított nyolc napos határidőt. Ugyanakkor a Testület felhívta a panaszos figyelmét arra, hogy amennyiben úgy ítéli meg, hogy fogvatartásának jogellenességével az eljáró rendőröknek tisztában kellett lenniük, úgy feljelentést tehet az illetékes ügyészségen.