Elutasítást tartalmazó állásfoglalást hozott a Testület, mivel a panaszos elmulasztotta a törvény által panasza előterjesztésére biztosított nyolc napos határidőt.

 

Hatáskor hiányában elutasított a Testület azon panaszos beadványát, aki a feljelentése alapján ismeretlen tettes ellen indult büntetőeljárásban hozott áttételt elrendelő, illetve a nyomozást megszüntető határozatokkal nem értett egyet.

Hatáskor hiányában elutasította a Testület azon panaszos beadványát, aki az édesanyja halála kapcsán indított közigazgatási hatósági eljárás ügyintézési határidejének elhúzódása miatt fordult a Testülethez.

 

Az állásfoglalás a panaszos tisztességes eljáráshoz való jogának csekély fokú sérelmét állapította meg azon beadvány alapján, amely szerint a panaszos tartózkodási helyeként bejelentett címen bűncselekménnyel gyanúsított személy elfogása érdekében fejtett ki intézkedést a rendőrség. A Testület megállapítása szerint az intézkedés alkalmával szükségessé vált tájékoztatások egy része elmaradt, egy részüket pedig a panaszos csak kifejezett kérésre kapta meg. Elvárható lett volna továbbá az eljáró rendőröktől, hogy megkérdezzék a rendőri jelentés szerint is láthatóan terhes panaszostól, nincs-e szüksége orvosra.

 

A véleménynyilvánításhoz való jog csekély mértékű sérelmét állapította meg a Testület azon panaszos esetében, aki egy demonstrációra tartott kezében egy összehajtogatott transzparenssel, amikor rendőri intézkedés alá vonták. A jogsérelem abból fakadt, hogy a jogszerű igazoltatást követően a rendőrök az összehajtogatott transzparenst is megtekintették, és annak szövegét az adatok rögzítésekor a panaszos neve mellett feljegyezték.

Alapjog sérelem nem volt megállapítható, ezért áttételről szóló állásfoglalás született. A garázda módon viselkedő panaszossal szemben bolti eladó hívott rendőrt. A rendőri intézkedés során nem tudta magát igazolni, ruházatának átvizsgálása, kezének hátrabilincselése agresszivitása miatt és szökésének megakadályozása céljából.

Alapjogsérelem hiányában áttételről szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amelyben a panaszos azt sérelmezte, hogy a lejárt forgalmi engedélyét a rendőr jogszerűtlenül tartotta vissza és tett vele szemben feljelentést - annak ellenére, hogy a közlekedési szabálysértést követő néhány órán belül beszerezte az érvényes műszaki vizsgáról szóló dokumentumot. A Testület megállapítása szerint a rendőrség közlekedésrendészeti intézkedése (az okmány helyszíni elvétele és a feljelentés) jogszerű volt.

 

Hatáskör hiánya miatti elutasításról szóló állásfoglalás, elektronikus úton benyújtott panasz tárgyában, amely egyetlen, értelmezhetetlen mondatból állt, s amelyet a panaszos felhívás ellenére nem pontosított, nem egészített ki.

Hatáskör hiánya miatt elutasított panaszról szóló állásfoglalás, munkaügyi bíróság által folytatott eljárás elhúzódása miatti beadvány tárgyában.

Súlyos alapjogsérelmet állapított meg a Testület azon panaszos beadványa kapcsán, aki sérelmezte, hogy a bíróság által jóváhagyott egyezség értelmében a volt feleségét megillető bútorok kiadását rendőrök követelték tőle. A Testület megállapítása szerint a rendőrség felhatalmazás nélkül, súlyos jogsértést megvalósítva avatkozott be a vitába.