Az állásfoglalás a személyes szabadsághoz és a testi épséghez való alapvető jogok súlyos sérelmét állapította meg amiatt, hogy a szabálysértést elkövető és magát igazolni nem tudó panaszost a rendőrök - aránytalanul eljárva - előállították, ruházatát átvizsgálták, vele szemben testi kényszert alkalmaztak, pedig volt a közelben elérhető olyan hozzátartozó, aki a panaszos személyazonosságát igazolhatta volna.

Alapjogsérelem hiányában áttételről szóló állásfoglalás olyan ügyben, amelyben a feltehetően több szabálysértést is elkövető, ittas, intézkedésnek ellenszegülő panaszost a rendőrök igazoltatták, ruházatát átvizsgálták, előállították; ám mindezek során jogsérelem nem volt megállapítható, annak ellenére sem, hogy a panaszosnak - ellenszegülése miatt - több sérülése is keletkezett az intézkedés során.

Az állásfoglalás az élethez és emberi méltósághoz való jog- illetve a megalázó bánásmód tilalmának sérelmét állapította meg az éhségsztrájkot folytató panaszos rendőrök által történő kórházba szállítása során a vele szemben alkalmazott testi kényszer kirívóan durva módja miatt.

Elkésettség és hatáskör hiánya miatt elutasított közlekedési szabálysértési bírság kiróvása miatti panaszt elutasító állásfoglalás.

 

Alapjogsérelem hiányában áttételről szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amely szerint a nagykövetségi épületet fényképező panaszost a rendőrök igazoltatták, adatait rögzítették.

A Testület állásfoglalásában panaszos panaszának áttételéről döntött, figyelemmel arra, hogy a rendőrök szabálysértés miatti igazoltatása során elvették mobiltelefonját, s ezzel panaszos alkotmányos alapjogát - tulajdonhoz való jog - csekély mértékben megsértették.

 

A Testület állásfoglalásában a panasz áttételéről döntött azzal a megállapítással, hogy a rendőri elővezetésre irányuló intézkedés nem sértette panaszos alkotmányos alapjogait.

 

A Testület állásfoglalásában a panasz áttételéről döntött, mert panaszos mozgási szabadságnak korlátozása a rendőrség részéről csekély mértékben alapjogot sértő intézkedés volt.

Az állásfoglalás szerint panaszos rendőri védelmet kért egy ingatlan szakértői vizsgálatához, mert más érintettek korábban megfenyegették, bántalmazták, gépkocsiját felgyújtották. A rendőrség kérése ellenére nem biztosított számára védelmet, így nevezett alkotmányos alapjogai a Testület megítélése szerint súlyosan sérültek személyes biztonsága tekintetében.

A Testület hatáskörének hiánya miatti elutasításról szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amelyben a jogerős szabadságvesztés büntetését töltő panaszos a vele szemben korábban lefolytatott büntetőeljárás során a nyomozó hatóság eljárási cselekményeit, illetve adatkezelő tevékenységét sérelmezte.