A Testület hatáskörének hiánya miatti elutasításról szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amelyben a jogerős szabadságvesztés büntetését töltő panaszos a vele szemben korábban lefolytatott büntetőeljárás során a nyomozó hatóság eljárási cselekményeit, illetve adatkezelő tevékenységét sérelmezte.

 

A Testület hatáskör hiányában nem foglalt állást azon panaszos ügyében, aki gyülekezési joggal való visszaélés szabálysértése miatt vele szemben kiszabott bírság kapcsán terjesztette elő beadványát.

Elutasítást tartalmazó állásfoglalást hozott a Testület, mivel a panaszos elmulasztotta a törvény által panasza előterjesztésére biztosított nyolc napos határidőt.

Az állásfoglalás alapjogsértést nem állapított meg azon panaszos esetében, akit intézkedő rendőrök kényszerítő eszköz alkalmazásával előállítottak, mivel volt élettársa lakásának ajtaja előtt garázda magatartást tanúsított.

Az állásfoglalás a gyülekezési jog, a személyes szabadság, az emberi méltóság és a tulajdonhoz való alapvető jog súlyos sérelmét állapította meg azon panaszos beadványa alapján, aki 2008. április 11-én részt vett a Clark Ádám téren tartott demonstráción, mivel megállapítása szerint a panaszos előállítása, ennek során bilincs alkalmazása jogszerűtlenül és önkényes módon történt, továbbá a panaszostól jogszabályi felhatalmazás hiányában vették el az intézkedő rendőrök a mobiltelefonját.

 

Az állásfoglalás a gyülekezési jog, a személyes szabadság és a tulajdonhoz való alapvető jog súlyos sérelmét állapította meg azon panaszos beadványa alapján, aki 2008. április 11-én részt vett a Clark Ádám téren tartott demonstráción, mivel megállapítása szerint a panaszos előállítása jogszerűtlenül és önkényes módon történt, továbbá a panaszostól jogszabályi felhatalmazás hiányában vették el az intézkedő rendőrök a mobiltelefonját.

 

Az állásfoglalás a gyülekezési jog, a személyes szabadság és a tulajdonhoz való alapvető jog súlyos sérelmét állapította meg azon panaszos beadványa alapján, aki 2008. április 11-én részt vett a Clark Ádám téren tartott demonstráción, mivel megállapítása szerint a panaszos előállítása jogszerűtlenül és önkényes módon történt, továbbá a panaszostól jogszabályi felhatalmazás hiányában vették el az intézkedő rendőrök a mobiltelefonját.

Alapjogsérelem és intézkedés hiányában áttételről szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amelyben a rendőröket fényképező panaszos sérelmezte, hogy a rendőrök vele a fényképezés miatt sértőn és durván beszéltek, ezt azonban a csatolt hangfelvétel cáfolta.

 

Az állásfoglalás az emberi méltósághoz való alapvető jog súlyos sérelmét, és a rendőri bánásmód megalázó, az Etikai Kódexbe ütköző voltát állapította meg amiatt, hogy a rendőr a fényképező panaszosnak - amikor az az intézkedés jogszerűségét kifogásolta - kifejezetten bántó, közönséges stílusban szólt vissza.

 

Az állásfoglalás az emberi méltósághoz való alapvető jog súlyos sérelmét, és a rendőri bánásmód megalázó voltát állapította meg amiatt, hogy a rendőr az őt fényképező panaszosnak - amikor az az intézkedés jogszerűségét kifogásolta - fokozottan sértő, lealacsonyító, durva hangnemben szólt vissza.