Az eljárás megszüntetése, hivatkozással a panaszos áttétel elleni kifejezett tiltakozására, alapjogot csekély mértékben sértő, közlekedési szabálysértési eljárással összefüggő rendőri intézkedés elmulasztása miatti panasz tárgyában.

Elkésettség miatt és hatáskör hiányában elutasított panaszról szóló állásfoglalás. A panaszos kétségbe vonta a szabálysértési eljárás jogalapját. A szabálysértési eljárás miatti panasz vizsgálata hatáskör hiányában nem lehetséges, a panasz késve érkezett.

Az állásfoglalás az emberi méltósághoz, a személyes szabadsághoz és a tisztességes eljáráshoz való alapvető jogok súlyos sérelmét, valamint a rendőri bánásmód megalázó voltát állapította meg amiatt, hogy a rendezvényre igyekvő panaszost a rendőrök igazoltatták, ruházatát átkutatták, és utána szóváltás során vele tiszteletlenül beszéltek és indokolatlanul, visszaélésszerűen testi kényszert alkalmaztak, amelyről külön jelentés nem készült.

Elutasítást tartalmazó állásfoglalást hozott a Testület arra tekintettel, hogy a panaszbeadvány nem tartalmazta az ügy vizsgálatához szükséges alapvető információkat, és a panaszos a kiegészítésre vonatkozó felhívásának nem tett eleget.

Az állásfoglalás a személyes szabadság, a gyülekezési jog és az emberi méltóság súlyos sérelmét állapította meg azon panaszos ügyében, aki 2008. április 11-én demonstrációt szervezett az Erzsébet hídra. A Testület álláspontja szerint a panaszost úgy állították elő, hogy az általa szervezett rendezvény résztvevőit (és őt magát) nem szólították fel megfelelően a távozásra, ezért az intézkedés jogsértő volt. A panaszos által sérelmezett fogvatartási körülmények szintén alkalmasak voltak a panaszos méltóságának megsértésére.

Az állásfoglalás a panaszosok gyülekezési jogának csekély fokú sérelmét állapította meg abban az esetben, amikor a rendőr egy politikai célú rendezvényt követően egy politikai szimbólumként használt zászló lobogtatásának az abbahagyását kérte a panaszosoktól. A Testület a panaszt annak ellenére kivizsgálta, hogy rendőri intézkedésre nem került sor, és ezen eljárását a panaszosok és az intézkedő rendőr közötti viszony közhatalmi elemet tartalmazó jellegével indokolta.

Súlyos alapjogsérelmet megállapító állásfoglalás azon panaszos ügyében, akit jogszerűen vontak rendőrök közúti ellenőrzés alá, annak során azonban a panaszos emberi méltóságának megsértésére alkalmas módon minden konkrét ténybeli alap nélkül falopással vádolták meg, és az intézkedés hangneme is megalázó volt.

A Testület megszüntette eljárását azon panaszos beadványa alapján, aki a BRFK forgalmi ügyeleténél tett telefonos bejelentés kapcsán kifogásolta az intézkedési kötelezettség elmulasztását és a rendőr udvariatlan hangnemét. A Testület úgy vélte, hogy mulasztás történt, továbbá a rendőr által mondottak nem jelentős mértékben csorbították a panaszos méltóságát, ezért az ügy áttételének lett volna helye, ez ellen azonban a panaszos tiltakozott.

Az állásfoglalás az élethez és a testi épséghez, valamint a magántulajdonhoz való jog súlyos és aránytalan sérelmét, valamint a tisztességes eljáráshoz, a személyes szabadsághoz és az emberi méltósághoz való jog feltételezhető sérelmét állapította meg amiatt, hogy a panaszost egy civil ruhás és magát szabályszerűen nem igazoló rendőr autóval üldözte, szabálytalanul megállásra kényszerítette, igazoltatta és vele szemben testi kényszert alkalmazott, és a történtek során a panaszos járművében is kár keletkezett.