Az állásfoglalás a személyes szabadsághoz való alapvető jog súlyos sérelmét állapította meg amiatt, hogy a magát nem igazoló és ezért előállított panaszost indokolatlanul hosszú ideig tartották bent a Kapitányságon még akkor is, amikor vele szemben már semmilyen eljárási cselekményt nem kívántak foganatosítani.

 

Alapjogi sérelem okozására csekély mértékben alkalmas rendőri intézkedés miatti áttételről szóló állásfoglalás. A panaszos sérelmezte, hogy fia kihallgatásán nem lehetett jelen, kérését azzal utasították el, hogy a fia nagykorú. Közben a rendőrtiszt sértő kifejezést használt vele szemben. A Testület álláspontja szerint a kihallgatástól való távoltartás jogszerű volt, az állítólagos sértő hangnem elbírálása parancsnoki hatáskörbe tartozik.

Hatáskör hiányában elutasításról szóló állásfoglalás. A rendőrök, közlekedési ellenőrzés során szabálysértés elkövetését állapították meg, valamint azt, hogy a panaszos vezetői engedélyét meghamisították. A bűncselekmény gyanúja miatti előállítás jogszerű volt. A szabálysértési- és büntetőeljárásra a Testület hatásköre nem terjed ki.

Alapjogsérelem hiányában a panasz áttételéről szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amelyben a panaszos - aki a bíróság épületébe kívánt bejutni irattanulmányozás és egy nyilvános tárgyalás meghallgatása céljából - az emberi méltósághoz való jog, illetve a közérdekű információk szerzéséhez való alapvető jog megsértéseként értékelte azt, hogy a helyszínt biztosító rendőrök a bíróság épületébe belépni szándékozó személyeket ellenőrizték. A Testület megállapította, hogy - miután a panaszos neve nem szerepelt az előre regisztráltak listáján - a bíróságra történő belépés megakadályozásakor a rendőrök intézkedései (igazoltatás és csomagátvizsgálás) jogszerűek voltak, azok nem sértették a panaszos alapvető jogait.

Elkésettség és a rendőrségi panaszeljárásban már elbírált, az előállítás és a rendőri bánásmód miatt tett panasz elutasításáról szóló állásfoglalás.

Alapjogot csekély mértékben sértő intézkedések miatti áttételről szóló állásfoglalás. A panaszos közlekedési szabálysértést megállapító rendőri feljelentése megalapozott volt, az intézkedés formai szabályainak megsértéséért és a megfelelő tájékoztatás elmaradásáért parancsnoki kivizsgálás indokolt.

Az állásfoglalás a békés gyülekezéshez való jog gyakorlása során a személyes szabadsághoz való jog, illetve a jogbiztonság követelményének súlyos sérelmét állapította meg amiatt, hogy a rendőrség a 2008. április 11-ei Clark Ádám téri tömegdemonstráción résztvevő panaszosnak nem hagyott kellő időt a helyszín elhagyására, igazoltatta, sérülést okozásával megbilincselte és indokolatlanul hosszú időre előállította. Az előállítás és a fogvatartás körülményei (levegőtlen helyiség, tisztálkodási lehetőség hiánya) miatt továbbá a Testület megállapította a panaszos emberi méltósághoz való jogának megsértését is. A Testület a gyülekezési joggal kapcsolatban akkor fennálló normakollízióra (a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény és az Emberi Jogok Európai Egyezménye vonatkozó rendelkezésének ellentmondásai a bejelentéssel kapcsolatban) is rámutatott.

Az állásfoglalás a békés gyülekezéshez való jog gyakorlása során a személyes szabadsághoz való jog, illetve a jogbiztonság követelményének súlyos sérelmét állapította meg amiatt, hogy a rendőrség a 2008. április 11-ei Clark Ádám téri tömegdemonstráción résztvevő panaszosnak nem hagyott kellő időt a helyszín elhagyására, igazoltatta, és indokolatlanul hosszú időre előállította. Az előállítás és a fogvatartás körülményei (levegőtlen helyiség, tisztálkodási lehetőség hiánya) miatt továbbá a Testület megállapította a panaszos emberi méltósághoz való jogának megsértését is. A Testület a gyülekezési joggal kapcsolatban akkor fennálló normakollízióra (a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény és az Emberi Jogok Európai Egyezménye vonatkozó rendelkezésének ellentmondásai a bejelentéssel kapcsolatban) is rámutatott.

Az állásfoglalás a békés gyülekezéshez való jog gyakorlása során a személyes szabadsághoz való jog, illetve a jogbiztonság követelményének súlyos sérelmét állapította meg amiatt, hogy a rendőrség a 2008. április 11-ei Clark Ádám téri tömegdemonstráción résztvevő panaszosnak nem hagyott kellő időt a helyszín elhagyására, igazoltatta, megbilincselte és indokolatlanul hosszú időre előállította. A Testület a gyülekezési joggal kapcsolatban akkor fennálló normakollízióra (a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény és az Emberi Jogok Európai Egyezménye vonatkozó rendelkezésének ellentmondásai a bejelentéssel kapcsolatban) is rámutatott.

Hatáskör hiánya miatt elutasított és áttételről szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amely a büntetőeljárás során esetlegesen elkövetett szakszerűtlenségek orvoslására irányult.