A különvéleménnyel született állásfoglalás a gyülekezési jog, a személyes szabadsághoz és a tisztességes eljáráshoz fűződő alapvető jogok, valamint a jogbiztonság alkotmányos követelményének súlyos sérelmét állapította meg amiatt, hogy a Rendőrség a 2008. április 11-én a Clark Ádám téri rendezvényen résztvevő panaszosnak nem hagyott kellő időt a helyszín elhagyására, igazoltatta, megbilincselte és indokolatlanul hosszú időre előállította. A Testület a gyülekezési joggal kapcsolatban akkor fennálló normakollízióra (gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény, valamint az Emberi Jogok Európai Egyezménye ellentmondásai a bejelentéssel kapcsolatban) is rámutatott.

A különvéleménnyel született állásfoglalás a gyülekezési jog, a személyes szabadsághoz és a tisztességes eljáráshoz fűződő alapvető jogok, valamint a jogbiztonság alkotmányos követelményének súlyos sérelmét állapította meg amiatt, hogy a Rendőrség a 2008. április 11-én a Clark Ádám téri rendezvényen résztvevő panaszosnak nem hagyott kellő időt a helyszín elhagyására, igazoltatta, megbilincselte és indokolatlanul hosszú időre előállította. A Testület a gyülekezési joggal kapcsolatban akkor fennálló normakollízióra (gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény, valamint az Emberi Jogok Európai Egyezménye ellentmondásai a bejelentéssel kapcsolatban) is rámutatott.

 

Az emberi méltósághoz való jog csekély sérelmét megállapító állásfoglalás olyan panaszügy alapján, amelyben a rendőrök a panaszos ingatlanára behatolva ott elfogtak egy körözött személyt, de az intézkedés során a panaszosokkal szemben megengedhetetlenül udvariatlan, agresszív, indulatos hangnemet használtak, és fellépésük nem teljesen felelt meg a törvényi előírásoknak.

A különvéleménnyel született állásfoglalás a gyülekezési jog gyakorlása során a személyes szabadsághoz való alapvető jog, valamint a jogbiztonság alkotmányos követelményének súlyos sérelmét állapította meg amiatt, mert a Rendőrség a 2008. április 11-én a Clark Ádám téri rendezvényen résztvevő panaszosnak nem hagyott kellő időt a helyszín elhagyására, igazoltatta és indokolatlanul hosszú időre előállította. A Testület a gyülekezési joggal kapcsolatban akkor fennálló normakollízióra (gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény, valamint az Emberi Jogok Európai Egyezménye ellentmondásai a bejelentéssel kapcsolatban) is rámutatott.

Elutasítást tartalmazó állásfoglalást hozott a Testület, mivel a panasz érdemi elbírálását kizárta az a körülmény, hogy az abban előadott sérelmek nem a panaszos személyéhez kötődtek.

Az alapjogsérelem hiányában a panasz áttételét elrendelő állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában született, amelyben a panaszos a rendőrség jogalkalmazó tevékenységét illetően élt általános jellegű kritikával, illetve konkrétan sérelmezett egy olyan rendőri mulasztást, amely a panaszost személyében közvetlenül semmilyen módon nem érintette.

Hatáskör hiányában eljárás megszüntetéséről - az áttétel mellőzésével, mert a panaszos már beadványában kérte ezt - hozott állásfoglalást. A panaszos sérelmezte a gépjárművel való közlekedése során a közúti ellenőrzést végző rendőr hangnemét, majd az ellene indított közlekedési szabálysértés megalapozottságát kérdőjelezte meg. A Testület alapjogi sérelem hiányában hozott állásfoglalást.

Áttételről szóló állásfoglalás, mert az ügyben alapjogot sértő intézkedésre nem került sor. A panaszosok egy rendezvényhez akartak csatlakozni, a rendőrök igazoltatták őket, csomagjaikat és ruházatukat átvizsgálták. A Testület megállapította, hogy az intézkedésekre jogszerűen és az arányosság követelményére figyelemmel került sor.

 

Alapjogsérelem hiányában áttételt elrendelő állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amelyben a panaszosok egy birtokvita kérdésben a végrehajtás érdekében foganatosított rendőri intézkedés során a tiszteletlen viselkedést és a hangnemet kifogásolták. A Testület megállapítása szerint - mivel a rendőrjárőrök csupán a törvényi előírásoknak megfelelő, a szabálysértés abbahagyására figyelmeztetést alkalmazták és a tiszteletlen viselkedés nem volt megállapítható, ezért az intézkedés alapjogot nem érintett - alapjogot sértő intézkedésre nem került sor.

Elkésettség és hatáskör hiánya miatt elutasított panaszról szóló állásfoglalás a panaszos szerint 2004-ben közlekedési bűncselekmény miatt jogsértő módon jártak el vele szemben. A panasz elkésett, a büntetőeljárás vizsgálatára a Testületnek nincs hatásköre.