Az állásfoglalás az emberi méltósághoz és a tulajdonhoz való alapvető jogok csekély sérelmét állapította meg amiatt, hogy a rendőrök egy feltehetően közlekedési szabálysértéseket elkövető személy igazoltatása, ruházatának és járművének átvizsgálása során a lábait szétrúgták, és tőle a lefoglalás szabályainak mellőzésével, nem teljesen szabályszerűen vettek el egy a közbiztonságra esetlegesen veszélyes fa rudat, valamint - gondatlanul - a járműve belső terében is anyagi kárt okoztak az átvizsgálás során.

Alapjogsérelem hiányában áttételről szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amely a rendőrség könnygázgránát-alkalmazását kifogásolta; de a Testület megállapítása szerint azt a rendőrség jogszerűen, indokoltan, arányosan és a fokozatosság követelményének megfelelően alkalmazta.

Az állásfoglalás az emberi méltósághoz és a tisztességes eljáráshoz fűződő alapvető jogok csekély sérelmét állapította meg amiatt, mert a panaszos többszöri igazoltatása és ruházatának átvizsgálása során a rendőrök a lábait szétrúgták; valamint a részben civil ruhás rendőrök nem igazolták magukat megfelelően.

Az állásfoglalás a személyes adatok védelméhez és a tisztességes eljáráshoz fűződő alapvető jogok súlyos sérelmét állapította meg amiatt, mert a szabálytalanul parkoló rendőrautót fényképező panaszosokat a rendőrök megfélemlítő, elrettentő jelleggel, megfelelő alap és cél nélkül igazoltatták, és adataikat indokolatlanul, szükségtelenül rögzítették.

 

Elkésettsége miatt és hatáskör hiányában elutasított panasz tárgyában született állásfoglalás. A panaszos, a vele szembeni büntetőeljárás befejezésekor hozott határozat ellen minden jogorvoslati lehetőséget kimerített. A panasz elkésett, ügyészségi büntetőeljárás miatti vizsgálat a Testület hatáskörén kívül esik.

 

Az állásfoglalás a tisztességes eljáráshoz való jog és a személyes adatok védelméhez való jog csekély fokú sérelmét állapította meg azon panaszos esetében, aki az Országház körüli, kötélből álló kordont átlépte, és a területet rendőri felszólításra sem volt hajlandó elhagyni. A jogsértés oka, hogy az intézkedő rendőrök nem a megfelelő indok alapján foganatosították az intézkedést, és a vezetői engedély mellé lakcímkártyát is követeltek, noha a személyazonosságot minden olyan hatósági igazolvány igazolja, amely tartalmazza a személyazonosításhoz szükséges adatokat (név, születési hely, születési idő, állampolgárság, arckép, saját kezű aláírás, az igazolvány okmányazonosítója és érvényességi ideje).

Az állásfoglalás a tisztességes eljáráshoz való jog csekély fokú sérelmét és a személyes adatok védelméhez való jog jogszerű korlátozását állapította meg azon panaszosok esetében, akik az Országos Választási Bizottság nyilvános ülésén kívántak részt venni az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium V. kerület Roosevelt téri épületében, és akiknek adatait a beléptetést végző rendőrök rögzítették, ám annak okáról a panaszosokat nem tájékoztatták megfelelően.

 

Alapjogsérelem hiányában a panasz áttételéről szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amelyben a panaszos a jogbiztonság veszélyeztetéseként értékelte azt, hogy egy, a gyülekezésről szóló 1989. évi III. törvény hatálya alá tartozó rendezvény szóbeli bejelentésének írásba foglalását a rendőrség megtagadta. A Testület megállapította, hogy - miután a panaszos rövid idővel később telefonon tett bejelentését a rendőrség elfogadta - a rendőri mulasztás nem sértette a panaszos alapvető jogait.

 

Hatáskör hiányában történő elutasításról szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány miatt, amelyben a panaszos azt sérelmezte, hogy az általa tett feljelentéssel megindított büntetőeljárásban a nyomozó hatóság nem végezte el a panaszos által indítványozott nyomozati cselekményeket.

 

A nem az arra jogosulttól származó panaszbeadvány miatti elutasításról szóló állásfoglalás, amelyben a panaszos azt sérelmezte, hogy a rendőrök a 2008. április 11-ei Budapest, Ferenciek terén tartott rendezvény feloszlatása során két, a panaszos által nem ismert személyazonosságú nővel szemben kényszerítő eszközt alkalmaztak.