Az állásfoglalás a panaszt hatáskör hiányában elutasítja, tekintettel arra, hogy az abban foglaltak nem tartoznak a Testület Rtv.-ben rögzített hatáskörébe. (Gépjármű törzskönyv és forgalmi engedély pótlása.)

Az állásfoglalás panaszos kérelmét elkésettség miatt elutasította, figyelemmel arra, hogy a panaszra okot adó intézkedés és a panasztétel közötti időszak a 8 napos határidőt meghaladta.

Az állásfoglalás a panaszos kérelmét elkésettség miatt elutasította, tekintettel arra, hogy a panaszolt esemény 2004. november 10-én, a Testület létrejöttét megelőzően történt.

Súlyos alapjogsérelmet megállapító állásfoglalás, amelynek során az intézkedő rendőrök szabálytalanul igazoltatták a panaszost, az előállítás során vele szemben jogszerűtlenül kényszerítő eszközt alkalmaztak. A Testület megállapította a panaszos emberi méltósághoz, valamint a szabadsághoz való jogának sérelmét.

 

Alapjogsérelem hiányában áttételről szóló állásfoglalás, olyan ügyben, amelyben a panaszos nem vett részt tüntetésen, de arra járva tömegoszlatás részese lett és a feje mellett elrepülő könnygáz-lövedék elmondása szerint az életét, testi épségét veszélyeztette. A tömegoszlatás és a könnygáz alkalmazását Testület jogszerűnek minősítette.

Alapjogsérelem hiányában áttételről szóló állásfoglalás olyan panaszügyben, amelyben a panaszos a rendőri intézkedést (igazoltatás) és az intézkedés során történő videofelvétel készítését sérelmezte.

 

Alapjogsérelem hiányában - és a panaszosnak az áttétel elleni tiltakozása miatt - az eljárás megszüntetésről szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány esetében, amelyben a panaszos azt sérelmezte, hogy a vele szemben korábban intézkedő rendőr további, jogszerűtlen ellenőrzést végez. A Testület megállapítása szerint önmagában azzal, hogy egy rendőrautó többször is megállt a panaszos háza előtt, a panaszos alapvető jogai ténylegesen nem sérültek.

 

Az állásfoglalás a panaszos kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasította, figyelemmel arra, hogy a panaszolt rendőri intézkedés 2007. december 08-án történt, míg a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása, mely a Független Rendészeti Panasztestület létrehozásáról rendelkezik, 2008. január 01-jén lépett hatályba.

 

Hatáskörhiány miatt elutasításról és áttételről szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amely egy közlekedési baleset miatt indult szabálysértési ügy indokolatlannak tartott megszüntetéséről, és a kellő rendőrségi tájékoztatás hiányáról szólt.

Hatáskör hiányában elutasító állásfoglalás, amelyben a bejelentő a neve elhallgatását kérte, ezért az áttételt mellőzni kellett. A panasz tárgya, hogy a rendőrség a kerületben figyelmen kívül hagyja a nyilvánvalóan közlekedési szabálysértést elkövető gépjárművezetők cselekményeit. A panaszos feljelentését korábban az ügyészség bűncselekmény hiányában elutasította, mert a hivatali visszaélés elkövetése célzat hiányában nem volt megállapítható.