A Testület hatáskör hiányában elutasította azon panaszos beadványát, aki a rendőrség sportrendezvények szervezésével kapcsolatos szakhatósági engedélyezési tevékenysége kapcsán terjesztette elő panaszát. A panasz érdemi elbírálását kizárta az is, hogy a sérelem megállapítását a panaszos nem saját maga, hanem a sportrendezvények látogatói élet- és vagyonbiztonságának megóvása érdekében kérte.

Alapjogsérelem hiányában áttételről szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amelyben a panaszos a 2008. március 15-ei, Budapesten tartott nemzeti ünnepség során a lezárt területre beléptetés alkalmával a rendőrtől elvárható felvilágosítás adásának elmulasztását, illetve ruházatának átvizsgálását kifogásolta. Mivel a panaszos utóbb bejutott az ünnepség területére, illetve az átvizsgálás során szabálytalanság nem volt megállapítható, a Testület megállapítása szerint a panaszos alapvető jogai ténylegesen nem sérültek.

Elkésettség és a Testület hatáskörének hiánya miatti elutasításról szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amelyben a jogerős szabadságvesztés büntetését töltő panaszos a vele szemben korábban lefolytatott büntetőeljárás során a nyomozó hatóság, illetve az ügyészség eljárási cselekményeit sérelmezte.