Alapjogot sértő intézkedés nem volt megállapítható azon panaszos ügyében, akit egy, a gyalogos- és járműforgalom zárását ellátó rendőr próbált megállítani, ám ennek következtében a panaszos a kerékpárjával elesett. A Testület megállapította, hogy az intézkedő rendőrnek lehetősége, sőt kötelessége volt megakadályozni a panaszost abban, hogy a lezárt területre belépjen, így az intézkedés a testi épséghez fűződő alapjog sérelmét nem, csupán jogszerű korlátozását valósította meg. Ugyanakkor a Testület bizonyítékok hiányában nem tudott állást foglalni abban a kérdésben, hogy az eljáró rendőr valóban sértő kifejezésekkel illette-e a panaszost.

Elutasítást tartalmazó állásfoglalást hozott a Testület, mivel a panaszos elmulasztotta a törvény által panasza előterjesztésére biztosított nyolc napos határidőt.

 

A Testület hatáskörének hiánya miatti elutasításról szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amelyben a panaszos két szabálysértési ügyének késedelmes és nem megfelelő elbírálását sérelmezte.

 

A Testület a panasz áttételéről döntött állásfoglalásában, megállapítva, hogy a rendőri intézkedéssel - csapaterő alkalmazása - panaszos alapjog nem sérült.

A Testület panaszos kérelmét elutasította, mert a rendőri intézkedés és a panasz benyújtása közötti időtartam meghaladta a 8 napot, így a panasz elkésett.

A Testület állásfoglalása a panasz áttételéről intézkedik, figyelemmel arra, hogy panaszos alkotmányos alapjog - a szabad mozgáshoz való jog - korlátozása jogszerűen történt.

A Testület panaszos kérelmét elutasította, mert a jogszabály által biztosított, az intézkedéstől számított 8 napos panaszra nyitva álló határidőt túllépte, panasza elkésett.

A Testület panaszos panaszát elutasította, figyelemmel arra, hogy édesanyját ért sérelem miatt nyújtotta be kérelmét, azonban az Rtv. szerint csak az élhet panaszjogával, akit a sérelem ért. Panaszost édesanyja nem bízta - és nem hatalmazta meg panaszjogának érvényesítésével, illetve felhívásra saját nevében nem jelentett be panaszt.

Hatáskörhiány miatt elutasításról és áttételről szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amelyben a panaszos egy szabálysértési bírságot kiszabó határozat körülményeit, valóságtartalmát és megkésettségét sérelmezte.

Alapjogsérelem hiányában áttételről szóló állásfoglalás olyan ügyben, amelyben a panaszos több rendezvényre sem tudott az általa szándékozott helyeken csatlakozni, és őt igazoltatták is, ám mivel a rendezvények biztonsága megkövetelte a fokozottabb rendőri biztosítást, a területlezárásokat, valamint fokozott ellenőrzést is elrendeltek, az intézkedések jogszerűek voltak.