Alapjogsérelem hiányában áttételről szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amelyben a panaszos sérelmezte, hogy őt indokolatlanul igazoltatták, és a rendőrök vele szemben sértő kifejezéseket használtak, ezt azonban tanúkkal cáfolni lehetett, és maga az intézkedés is jogszerű és arányos volt.

 

Hatáskörhiány miatt elutasításról és áttételről szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amelyben a panaszos büntetőeljárási cselekmények (lefoglalás, bizonyítási eszköz biztosítása, késedelmet nem tűrő nyomozati cselekmények megtétele) hiányát sérelmezte.

 

Az állásfoglalásban a Testület a jogbiztonság elve és a tisztességes eljáráshoz való jog csekély sérelmét állapította meg amiatt, hogy a panaszos személyazonosító igazolványát a Készenléti Rendőrség épületébe történő belépés alkalmával a kapusszolgálat az adatrögzítéshez szükséges időn túl tartotta magánál, amit a panaszos csak a kilépéskor kapott vissza. A Testület rámutatott arra is, hogy az intézkedő rendőröktől általában - s különösen akkor, ha az intézkedés kiemelt jogokat érint - elvárható, hogy az állampolgárok számára felvilágosítást tudjanak adni intézkedéseik jogszabályi hátteréről.

 

A Testület hatáskörének hiányát állapította meg és az ügy áttételéről döntött azon panaszos ügyében, aki a lakásán két alkalommal foganatosított rendőri intézkedések kapcsán élt panasszal. Az első intézkedés tekintetében a Testület beavatkozásának lehetősége a már lefolytatott rendőrségi panaszeljárás miatt nem állt fenn, míg a második rendőri fellépés esetében a Testület - miután megállapította, hogy a panaszeljárás a rendőrségen is megindult és folyamatban van - úgy ítélte meg, hogy nem indokolt az ügy átvétele arra tekintettel, hogy a panaszosnak tudomása kellett, hogy legyen arról, hogy a rendőrség és a Testület eljárása között választania kell.

Alapjogsérelem hiányában áttételről szóló állásfoglalás olyan ügyben, amelyben a panaszos fiának előállításáról kért felvilágosítást, de a rendőrök sértő módon bántak vele. Ez, a vizsgálat során nem volt bizonyítható, a fiával való találkozásra irányuló kérését pedig jogszerűen utasították el.

A Testület hatáskörének hiánya miatti elutasításról szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amelyben a panaszos - mint egy büntetőügy sértettje - az ott történt vélt vagy valós rendőrségi mulasztásokat sérelmezett, amelyek álláspontja szerint a büntetőeljárás kimenetelét befolyásolták.
A Testület hatáskörének hiányában elutasításról és áttételről szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amelyben a panaszos a vele szemben lefolytatott szabálysértési eljárás során az ügyfélbarát hivatali szolgáltatás hiányát és az ügyintézés hosszú időtartamát sérelmezte.

A Testület állásfoglalásában a panasznak helyt adva, megállapította, hogy a rendőri intézkedés súlyosan sértette panaszos emberi méltósághoz való alkotmányos jogait.

A Testület állásfoglalásában panaszos alkotmányos alapjogainak súlyos megsértését állapította meg a Vele szembeni rendőri intézkedéssel kapcsolatban, melynek során nevezettet megbilincselték, előállították és fogva tartás során nem biztosították számára a legelemibb szükségleteinek kielégítési lehetőségét. Ezzel megsértették panaszos emberi méltósághoz való alkotmányos alapjogait.

Az állásfoglalás a személyes szabadsághoz és a testi épséghez való alapvető jogok súlyos sérelmét állapította meg amiatt, hogy a szabálysértést elkövető és magát igazolni nem tudó panaszost a rendőrök - aránytalanul eljárva - előállították, ruházatát átvizsgálták, vele szemben testi kényszert alkalmaztak, pedig volt a közelben elérhető olyan hozzátartozó, aki a panaszos személyazonosságát igazolhatta volna.