A panaszos közlekedésrendészeti intézkedés és az annak során tanúsított rendőri hangnem miatt előterjesztett panaszbeadványát a Testület elutasította, mivel azt a panaszos elektronikus úton terjesztette elő, és a Testület felhívása ellenére aláírásával ellátva határidőre nem erősítette meg.
Az állásfoglalásban a Testület a panaszos tisztességes eljáráshoz és jogorvoslathoz való jogának súlyos sérelmét állapította meg. A Testület szerint a panaszos igazoltatására, ruházatának átvizsgálására, bilincs alkalmazására indokoltan került sor, míg az állítólagos testi kényszer, illetve a testbántalmazás kérdésében - az egymásnak ellentmondó bizonyítékok alapján - alapjogi sérelem nem volt megállapítható. A panaszos előállítására is indokoltan került sor, amely a szükségesnél hosszabb ideig nem tartott, viszont az előállítás időtartamáról szóló igazolás kiállítását, a letéti jegyzőkönyv elkészítését és a panaszjogról való kioktatást a rendőrök elmulasztották.
A panaszos tisztességes eljáráshoz való alapvető jogának csekély mértékű sérelme miatt áttételről szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amelyben a panaszos sérelmezte a rendőri magatartást a vele szembeni közlekedésrendészeti intézkedés alkalmával. A Testület megállapította, hogy sérült a panaszos tisztességes eljáráshoz való joga azáltal, hogy a rendőr nevét és azonosítószámát elmulasztott közölni, valamint azzal, hogy a rendőr intézkedés ideje alatt fegyverén tartotta kezét, amely félelemkeltő volt. A panaszos ruházatának átvizsgálását jogszerűnek ítélte meg a Testület, a panaszos iratainak összekeverése kapcsán alapjogsérelem azonban nem volt megállapítható.
A panaszos tisztességes eljáráshoz való alapvető jogának csekély mértékű sérelme miatt áttételről szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amelyben a panaszos az kifogásolta, hogy ahol őt és másokat a rendőrök a formai szabályok betartásának mellőzésével és lakcímkártya elkérésével igazoltatták, majd adatait RK lapon rögzítették egy rendezvényen. A Testület megállapította, hogy sérült a panaszos tisztességes eljáráshoz való joga a lakcímkártya elkérése kapcsán, azonban a panasz többi része vonatkozásában alapjogsérelem nem történt illetve az nem volt megállapítható.
Hatáskör hiányában és elkésettség okán elutasításról szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amelyben a panaszos gyorshajtás miatti közigazgatási bírságot és a bírságolás körülményeit, illetve a jogorvoslati eljárást kifogásolta.
Hiteles, azonosítható aláírás hiányában beadvány elutasításáról szóló állásfoglalás olyan ügyben, amelyben a panaszos sérelmezte, hogy egy bűncselekmény nyomozása alkalmával a rendőrség bemérte telefonját, majd elfogták, aminek alkalmával megütötték.
Alapjogsérelmet okozó intézkedés megállapíthatóságának hiányában áttételről szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amelyben a panaszos azt kifogásolta, hogy egy közlekedési baleset után - amelynek a panaszos részese volt - arra próbálták rábírni a kiérkező rendőrök, hogy ismerje el a felelősségét, mert ez esetben sokkal egyszerűbb lesz az ügymenet. A Testület a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján alapjogsérelmet megállapítani nem tudott.
A panaszbeadvány elkésettség miatti elutasításáról és az ügyben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendőri szervhez történő áttételről szóló állásfoglalás azon panaszos ügyében, akit egy szóváltás, majd utcai összetűzés miatt a rendőrök megbilincseltek és előállítottak, és ellene szabálysértési eljárást is indítottak.
A hatáskör hiánya miatt elutasításról szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amelyben a panaszos azt kifogásolta, hogy egy rendőr közlekedésrendészeti intézkedés keretében a biztonsági öv be nem kötése miatt megbírságolta, noha azt a mögötte haladó rendőrautóból nem is láthatta az intézkedő rendőr. Kifogásolta, hogy a rendőr semmilyen rendőri fellépésre vonatkozó előírást nem tartott be. A Testület hatáskörének hiányát állapította meg, mivel a panaszát a panaszos az intézkedést foganatosító rendőrkapitányságon is előterjesztette és a rendőrkapitányság a panaszát jogerősen elbírálta már a Testülethez fordulást megelőzően.
Alapjogsérelem hiányában áttételről szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amelyben a panaszos sérelmezte, hogy egy évek ót húzódó ügyben több személy, illetve szervezet ellen feljelentést tegyen. Az ügyeletes tiszt átvette az iratokat, majd azok elolvasása után közölte, hogy a rendőrség nem fog nyomozni az ügyben. A panaszos sérelmezte az ügyeletes tiszt által használt hangnemet. A Testület a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján alapjogsérelmet (emberi méltóság vagy tisztességes eljáráshoz való jog sérelmét) megállapítani nem tudott; illetve a feljelentés átvételére vonatkozó kérdésben a Testületnek nincs hatásköre.