Elutasítást tartalmazó állásfoglalást hozott a Testület, mivel a panaszos elektronikus úton előterjesztett beadványát aláírásával felhívás ellenére nem erősítette meg.
Elutasítást tartalmazó állásfoglalást hozott a Testület, mivel a panaszos elektronikus úton előterjesztett beadványát aláírásával felhívás ellenére nem erősítette meg.
Elutasítást tartalmazó állásfoglalást hozott a Testület, mivel a panaszos elektronikus úton előterjesztett beadványát aláírásával felhívás ellenére nem erősítette meg.
A tisztességes eljáráshoz való alapvető jog súlyos sérelmét megállapító állásfoglalás, olyan panaszügyben, amelyben a panaszos sérelmezte, hogy gépjárművével egy balesetből származó autóalkatrészre hajtott, mely kárt okozott az autójában, azonban az intézkedő rendőrök ezt nem jegyzőkönyvezték és nem adták ki a panaszos számára a kárrendezéshez szükséges igazolást. A Testület álláspontja szerint a rendőrség olyan szakmai hibákat vétett és tévesen, hibásan, félretájékoztatta a panaszost ügyének állásáról, illetve a kár megtérítésének módjáról, ezáltal sérült a panaszos tisztességes eljáráshoz való joga; ugyanakkor az intézkedő rendőr hangneme kapcsán alapjogsérelem nem volt megállapítható.
Alapjogsérelmet okozó intézkedés megállapíthatóságának hiányában áttételről szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amelyben a panaszos előadta, hogy a lakóhelyéül szolgáló településen falunapon vett részt, ahol többen fizikailag bántalmazták, majd a kihívott rendőrök intézkedést nem foganatosítottak.
Hiteles, azonosítható aláírás hiányában beadvány elutasításáról szóló állásfoglalás olyan ügyben, amelyben a panaszos sérelmezte, hogy a vele szemben foganatosított közlekedésrendészeti intézkedés alkalmával az intézkedő rendőrök a forgalmi engedélyét elvették tőle.
Részben elkésettség, részben hatáskörhiány miatt elutasításról szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány alapján, amelyben a panaszos sérelmezte, hogy egy közlekedési baleset részeseként a helyszínen felvett jegykönyvből másolatot nem kapott, majd az ellene tett szabálysértési feljelentéssel szembeni panaszára a helyi rendőrkapitányság nem reagált, valamint, hogy őt megbírságolták.
Hiteles, azonosítható aláírás hiányában beadvány elutasításáról szóló állásfoglalás olyan ügyben, amelyben a panaszos az éjjel közepén lakásában foganatosított rendőri intézkedést kifogásolt.
Hiteles, azonosítható aláírás hiányában beadvány elutasításáról szóló állásfoglalás olyan ügyben, amelyben a panaszos a vele szembeni rendőri fellépés módját, a bilincsalkalmazást, valamint az előállítást kifogásolta.
A panaszosnak a panasz áttételével kapcsolatos előzetes tiltakozása miatt megszüntetésről szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amelyben egy választási gyűlést követően foganatosított rendőri intézkedést kifogásolt a panaszos. A Testület a helyszínen elrendelt fokozott ellenőrzést indokoltnak találta; illetőleg a panaszos igazoltatása és a helyszín elhagyás megakadályozása kapcsán, a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján alapjogsérelmet megállapítani nem tudott.