Az állásfoglalásban a Testület a jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jog súlyos sérelmét mondta ki. A Testület megállapította, hogy a panaszost - egyébként megfelelő indokkal - igazoltató rendőrök az iratok átadására történő felszólítással és az "általános ellenőrzés" közlésével nem tettek eleget a rendőri intézkedés ténye és célja közlésére vonatkozó jogszabályi kötelezettségüknek. A panaszos gépkocsi ajtajának önkényes kinyitásával kapcsolatban - mivel átvizsgálás ténylegesen nem történt, illetőleg nem volt veszélyhelyzetre utaló jel - a Testület szerint elvárható lett volna, hogy a rendőrök a panaszost kérjék meg arra. Az intézkedő rendőrök továbbá helytelen felvilágosítást adtak a panaszosnak a személyazonosság igazolására alkalmas okmányok tekintetében. A rendőri mulasztással, az udvariassági szabályok be nem tartásával, illetve a gépkocsi kinyittatása indoka közlésének elmulasztásával, valamint a hibás felvilágosítással sérült a panaszos tisztességes eljáráshoz való joga; a jogorvoslathoz való joga pedig azáltal szenvedett sérelmet, hogy nem kapott tájékoztatást a rendőri intézkedéssel szembeni jogorvoslat lehetőségéről.
Hatáskör hiányában elutasításról szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amelyben a panaszos egy a feljelentése nyomán indult büntetőeljárás megszüntetéséét kifogásolta.
Elutasításról és áttételről szóló állásfoglalás, mert a panaszbeadványban sérelmezett gondokság alá helyezés felülvizsgálatára a Testület hatásköre nem terjed ki, ugyanakkor a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv a beadvány tartalma alapján megállapítható.
Hatáskörének hiányát állapította meg a Testület azon panaszos beadványa kapcsán, aki sérelmezte, hogy őt a rendőrség egy közlekedési baleset miatt felelősségre vonta. Mivel azonban a panasz elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv megállapítható volt, a Testület egyúttal a beadvány áttételéről döntött.
Nem állapított meg alapjogsértést a Testület annak a panaszosnak az ügyében, aki egy bejelentett rendezvényen mással szemben foganatosított, de a panaszost is érintő rendőri fellépés kapcsán adta elő sérelmeit. A Testület úgy ítélte meg, hogy a vizsgált rendőri intézkedés és kényszerítő eszközök alkalmazása nem sértette, hanem jogszerűen korlátozta a panaszos alapjogait.
Súlyos alapjogsértést állapított meg a Testület annak a panaszosnak az ügyében, akivel szemben azt követően intézkedtek rendőrök, hogy barátaival koszorút helyeztek el egy emlékműnél. A Testület az ügy vizsgálata során arra a következtetésre jutott, hogy a panaszos igazoltatására, ruházatának átvizsgálására és előállítására is indokolatlanul, alapjogot sértő módon került sor. Az intézkedő rendőrök elmulasztották továbbá azonosítási és tájékoztatási kötelezettségük teljesítését. A Testület állásfoglalását megküldte az országos rendőrfőkapitánynak.
Súlyos alapjogsértést állapított meg a Testület annak a panaszosnak az ügyében, akivel szemben azt követően intézkedtek rendőrök, hogy barátaival koszorút helyeztek el egy emlékműnél. A Testület az ügy vizsgálata során arra a következtetésre jutott, hogy a panaszos igazoltatására, ruházatának átvizsgálására és előállítására is indokolatlanul, alapjogot sértő módon került sor. Az intézkedő rendőrök elmulasztották továbbá azonosítási és tájékoztatási kötelezettségük teljesítését. A Testület állásfoglalását megküldte az országos rendőrfőkapitánynak.
Súlyos alapjogsértést állapított meg a Testület annak a panaszosnak az ügyében, akivel szemben azt követően intézkedtek rendőrök, hogy barátaival koszorút helyeztek el egy emlékműnél. A Testület az ügy vizsgálata során arra a következtetésre jutott, hogy a panaszos igazoltatására, ruházatának átvizsgálására és előállítására is indokolatlanul, alapjogot sértő módon került sor. Az intézkedő rendőrök elmulasztották továbbá azonosítási és tájékoztatási kötelezettségük teljesítését. A Testület állásfoglalását megküldte az országos rendőrfőkapitánynak.
Súlyos alapjogsértést állapított meg a Testület annak a panaszosnak az ügyében, akivel szemben azt követően intézkedtek rendőrök, hogy barátaival koszorút helyeztek el egy emlékműnél. A Testület az ügy vizsgálata során arra a következtetésre jutott, hogy a panaszos igazoltatására, ruházatának átvizsgálására és előállítására is indokolatlanul, alapjogot sértő módon került sor. Az intézkedő rendőrök elmulasztották továbbá azonosítási és tájékoztatási kötelezettségük teljesítését. A Testület állásfoglalását megküldte az országos rendőrfőkapitánynak.
Súlyos alapjogsértést állapított meg a Testület annak a panaszosnak az ügyében, aki egy bejelentett rendezvényre érkezett, a rendőrség azonban azt megelőzően vonta egy társaság tagjaként intézkedés alá, hogy azon részt tudott volna venni. A Testület a panaszos igazoltatását, ruházatának és csomagjainak átvizsgálását és előállítását jogszerűnek minősítette. Az előállítási ok hiányos megjelölése, a bilincs alkalmazása, a fogva tartás szükségtelenül hosszú ideje, továbbá az, hogy a panaszos a fogdán késve kapott élelmet ugyanakkor okot adott az alapjogsértés megállapítására. A Testület állásfoglalását megküldte az országos rendőrfőkapitánynak.