Panaszjog csekély mértékű sérelmét megállapító és áttételről szóló állásfoglalás azon panaszos beadványa alapján, aki azt sérelmezte, hogy amikor gépjárművével véletlenül szabálytalanul kanyarodott ki egy parkolóból, az ott lévő rendőrök megállították, ráütöttek a kocsija tetejére, udvariatlanul viselkedtek, majd amikor emiatt panaszt kívánt tenni szóban a rendőrkapitányságon, ott ezt nem vették fel. A panaszjog sérelmén kívül az intézkedés kapcsán a Testület a tisztességes eljáráshoz és az emberi méltósághoz való alapvető jogok sérelmét az ellentmondások miatt nem tudta megállapítani.
Hatáskörhiány miatt elutasításról szóló állásfoglalás annak a panaszosnak a beadványa alapján, aki azt kifogásolta, hogy egy ingatlannal kapcsolatos jogvitában nem segítenek neki a rendőrök, részrehajlóan intézkednek, és egy alkalommal elő is állították őt a szomszédja feljelentése alapján; azonos tartalmú panaszát azonban az illetékes megyei rendőri szerv már másodfokon, jogerősen elbírálta.
A tisztességes eljáráshoz való alapvető jog több ponton való megsértése miatt összességében súlyos alapjogsérelmet megállapító állásfoglalás abban a panaszügyben, amelyben a panaszos egy antifasiszta demonstráción foganatosított rendőri intézkedéseket kifogásolta. A Testület megítélése szerint a rendőrség a segítségnyújtási és intézkedési kötelezettségét nem megfelelően teljesítette, a szolgálati fellépés szabályait nem tartotta be az intézkedő rendőr, ami a tisztességes eljáráshoz való jog sérelmét eredményezte, valamint ugyanezen jog sérült a kamera kikapcsolására való felszólítással, és a nem megfelelő felvilágosítás nyújtással, mind a sajtóigazolvány elkérése, mind pedig a rendezvény területi határának megjelölése tekintetében. A Testület vizsgálata során azt is megállapította ugyanakkor, hogy jogszerű volt a panaszos rendezvény helyszínének elhagyására való kötelezése - mivel a rendezvény szervezője így határozott -, továbbá a panaszos igazoltatása, és a sajtóigazolvány elkérése sem keletkeztetett alapjogi sérelmet a panaszos oldalán. A sajtóigazolvány elkérése kapcsán a diszkrimináció tilalmának sérelmét és a részrehajlásmentes ügyintézés követelményének megsértését nem találta megállapíthatónak Testület, maga a panaszossal szembeni intézkedés pedig nem volt részrehajló, illetőleg a rendezvény terjedelmeként megjelölt területi határ sem volt aránytalan.
A tisztességes eljáráshoz és az emberi méltósághoz való alapvető jogok súlyos sérelmét megállapító állásfoglalás abban a panaszügyben, amelyben a panaszos közúti közlekedés során foganatosított rendőri intézkedés módját és a vele szemben fellépő rendőr hangnemét kifogásolta. A Testület megállapította, hogy sérült a tisztességes eljáráshoz való jog az azonosítási kötelezettség illetve a panasztétel lehetőségéről való tájékoztatás elmulasztása miatt, a panaszossal szemben alkalmazott hangnem emberi méltóságot sértő volt, valamint a tisztességes eljáráshoz való jog és a részrehajlásmentes ügyintézés megsértését eredményezte az intézkedés végén alkalmazott jogkövetkezmény. Ugyanakkor magát az alapintézkedést jogszerűnek ítélte meg a Testület, és arra az álláspontra jutott, hogy az intézkedés kezdetén a jogszabályi előírásoknak megfelelően köszönt a rendőr és jelölte meg az intézkedés tényét és célját, míg a panaszos azon kifogása kapcsán, hogy vele szemben részrehajló intézkedés történt, nem volt megállapítható.
Csekélyfokú alapjogsérelem miatt áttételről szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, ahol a panaszos sérelmezte, hogy rendőrök zaklatják, parancsuk van arra, hogy "rá kell szállni". A panaszos szerint mindennek a hátterében az áll, hogy vitába keveredett az egyik szomszédjával, aki rendőr és az ügy folyományaként minden, az ügyben eljáró rendőr ellen panaszt tett. 2010. április 1-jén a vele szemben intézkedő rendőr is emiatt bírságolta meg, majd április 2-án is megállították, a láthatósági mellényét hiányolva, a panaszos kifogásolta a rendőrök hangnemét is. A Testület megállapította a panaszjog csekélyfokú sérelmét, ugyanakkor az egymásnak ellentmondó bizonyítékok miatt nem tudta megállapítani az egyenlő bánásmódhoz és az emberi méltósághoz való jog, illetve a tisztességes eljáráshoz való jog sérelmét, a szabálysértési kérdések elbírálására pedig nincs hatásköre.
Az elektronikus úton előterjesztett panaszbeadványának a panaszos általi postai úton történő meg nem erősítése miatt elutasításról szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amelyben a panaszos azt sérelmezte, hogy igazoltatták a panaszost, miután az egyik kereszteződésnél nehezményezte - a szintén a gyalogátkelőnél a gyalogosok elhaladását váró - rendőrautó vezetőjének, hogy vezetés közben még egy rendőr sem telefonálhat.
Hatáskör hiányában elutasításról szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amelyben a panaszos egy büntetőeljárási cselekmény (feljelentés elutasítása) tényét sérelmezte.
A panaszosnak az ismerősével szemben egy aluljáróban foganatosított rendőri intézkedés miatt előterjesztett panaszbeadványát a Testület elutasította, mivel azt elektronikus úton terjesztette elő, és a Testület felhívása ellenére aláírásával ellátva határidőre nem erősítette meg.
A panaszbeadvány visszavonása miatt az eljárás megszüntetésről szóló állásfoglalás, amelyben a panaszos a vele szemben foganatosított közlekedésrendészeti intézkedést és a közlekedési szabálysértés miatt kiszabott bírságot sérelmezte.
A panaszos magánlakásból történő előállítása miatt előterjesztett panaszbeadványát a Testület elutasította, mivel azt elektronikus úton terjesztette elő, és a Testület felhívása ellenére aláírásával ellátva határidőre nem erősítette meg.