A Testület azon panasz elutasításáról és áttételéről határozott állásfoglalásában, melynek tárgyát az képezte, hogy a panaszost és férjét, egy garázdaság miatt megindított szabálysértési eljárás folyományaként előállították a rendőrkapitányságra, majd másnap az illetékes bíróságra kísérték. A panaszos beadványában a vele szemben eljáró rendőrök hangnemét is kifogásolta, akik állítása szerint, őt férje előtt a rendőrkapitányságon megszégyenítették. Mivel a panaszos beadványát a Testületre irányadó 8 napos határidőn túl terjesztette elő, és a panaszos egyedüliként megadott kapcsolattartási címén nem volt elérhető, igazolási kérelem hiányában a Testület a panaszbeadvány elutasításáról határozott. Arra való tekintettel, hogy a panaszos beadványát a rendőrségi panaszeljárásra irányadó 30 napos határidőn belül terjesztette elő, a Testület a panaszt az intézkedést foganatosító rendőri szervhez áttette.
Elutasítást tartalmazó állásfoglalást hozott a Testület, mivel a panaszos elektronikus úton előterjesztett beadványát aláírásával felhívás ellenére nem erősítette meg.
Alapjogot sértő intézkedés egyrészt nem történt, másrészt alapjogsérelem nem volt megállapítható abban az ügyben, melyben a panaszos, egy ingatlan haszonélvezőjeként polgári peres-, illetve közigazgatási hatósági eljárás alá tartozó birtokvita kapcsán kért rendőri intézkedést.
A panaszbeadvány visszavonása miatt az eljárás megszüntetésről szóló állásfoglalás, amelyben a panaszos a vele szemben foganatosított közlekedésrendészeti intézkedést sérelmezte.
A panaszos sérelmére egy korábbi időpontban bűncselekményt elkövető személy rendőri elfogásának elmulasztása tárgyában előterjesztett panaszbeadványt a Testület elutasította, mivel azt a panaszos elektronikus úton terjesztette elő, és a Testület felhívása ellenére határidőre nem erősítette meg.
Áltételről szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amelyben a panaszos azt sérelmezte, hogy birtokvita miatt tett bejelentést a rendőrségre, de a kiérkező rendőrök kirángatták a jogos bérleményéből. A Testület állásfoglalása szerint az ügyben a rendőröknek fennállt az intézkedési kötelezettsége, és jogszerűen, kellő jogalap birtokában vonták a panaszost igazoltatás alá. A Testület álláspontja szerint nem sérült a panaszos tisztességes eljáráshoz való joga a tájékoztatási kötelezettség körében. Megállapította azonban a Testület a panaszos tisztességes eljáráshoz való jogának csekély fokú sérelmét az intézkedési kötelezettség határainak túllépése miatt a távozásra felszólítás kapcsán. A rendőri hangnem szabályainak, és a részrehajlásmentes intézkedés kötelezettségének be nem tartása miatt előterjesztett panasz kapcsán a Testület nem tudta megállapítani a panaszos emberi méltósághoz való jogának, illetve a tisztességes eljáráshoz való jogának sérelmét. Szintén nem tudta megállapítani a testi kényszert meghaladó fizikai erőszak alkalmazására vonatkozó panasz kapcsán a panaszos testi épséghez való jogának sérelmét.
Elutasításról szóló állásfoglalás tekintettel arra, hogy az elektronikus úton előterjesztett panaszbeadványát a panaszos aláírásával nem erősítette meg és így beadványa érdemi vizsgálatra alkalmatlan.
Súlyos alapjogsérelmet megállapító állásfoglalás, olyan panaszbeadvány tárgyában, amelyben a panaszos előállítását és annak körülményeit sérelmezte. A Testület nem állapított meg jogszerűtlenséget az előállítás indokoltsága és időtartama miatt, illetőleg a hozzátartozó értesítése kapcsán. Úgy ítélte meg ugyanakkor, hogy a szolgálati fellépésre vonatkozó előírások be nem tartása, az előállítás időtartamának szabályszerűtlen meghosszabbítása és a panaszossal szembeni bilincsalkalmazás sértette a személyi szabadsághoz, a tisztességes eljáráshoz és az emberi méltósághoz való jogot, ezen túlmenően pedig sérült a panaszos tulajdonhoz való joga a mobiltelefon helyszínen történő elvétele miatt.
Hiteles, azonosítható aláírás hiányában beadvány elutasításáról szóló állásfoglalás olyan ügyben, amelyben a panaszos kifogásolta, hogy egy megemlékezésen a rendőrség megjelent, majd tömeges igazoltatásokba kezdett.
Hiteles, azonosítható aláírás hiányában beadvány elutasításáról szóló állásfoglalás olyan ügyben, amelyben a panaszos kifogásolta, hogy egy megemlékezésen a rendőrség megjelent, majd tömeges igazoltatásokba kezdett.