Elutasítást tartalmazó állásfoglalást hozott a Testület, mivel a panaszbeadványban foglalt sérelmek vizsgálatára, amelyek abból fakadtak, hogy a panaszossal szemben a rendőrség közlekedési szabálysértés miatt szankciót alkalmazott, a hatásköre nem terjed ki.

Elutasítást tartalmazó állásfoglalást hozott a Testület, mivel a panaszbeadványban foglalt sérelmek vizsgálatára - amelyek részben egy folyamatban lévő büntetőeljárással voltak kapcsolatosak, részben pedig általános jelleggel kifogásolták több hatóság, köztük egy konkrét rendőrkapitányság működését - a hatásköre nem terjed ki.

Nem állapított meg alapjogsértést a Testület annak a panaszosnak az ügyében, akit az intézkedés helyszínének közelében történt rendbontást követően, egy társaság tagjaként vont ellenőrzés alá a rendőrség. A Testület úgy ítélte meg, hogy a panaszos igazoltatása és adatainak rögzítése két egymást követő alkalommal is indokolt és jogszerű volt.

Súlyos alapjogsértést állapított meg a Testület annak a panaszosnak az ügyében, akit egy bolt előtt, közlekedési szabálysértés gyanújára hivatkozva vontak rendőrök intézkedés alá. A Testület a panaszos igazoltatását, valamint az alkoholszonda alkalmazását jogszerű rendőri intézkedésnek minősítette. Arra a következtetésre jutott azonban, hogy az előállítás és a bilincselés jogalap hiányában történt, ezért jogsérelmet eredményezett. Az intézkedés során alkalmazott rendőri hangnem szintén alkalmas volt arra, hogy alapjogsértést valósítson meg. A Testület állásfoglalását megküldte az országos rendőrfőkapitánynak.