A Testület a panasz elkésettsége miatt érdemben nem vizsgálhatta a panaszossal szemben foganatosított intézkedést, a beadvány egyéb részei tekintetében pedig hatáskörének hiányát állapította meg, ezért a panaszt elutasította.

A Testület a rendelkezésre álló adatok alapján – mivel a panaszos a sérelmezett rendőri intézkedés időpontját a megadott határidőig elmulasztotta megjelölni – az eljárás megszüntetéséről döntött.

A Testület az ügyet átteszi az eljárást foganatosító Rendőrkapitányság vezetőjéhez, mert a lefolytatott vizsgálat során arra a megállapításra jutott, hogy a jegyellenőr bejelentése alapján a rendőrségnek intézkedési kötelezettsége keletkezett. A Testület álláspontja szerint a panaszos igazoltatása jogszerű volt, így nem sérült a panaszos személyes adatokhoz fűződő alapvető joga. A Testület az intézkedés körülményei miatt sem állapított meg alapjogsérelmet, tovább úgy ítélte meg, hogy nem mulasztott a rendőrség a bérletszelvény érvényességének tisztázásával kapcsolatban, így ezzel összefüggésben nem sérült a panaszos tisztességes eljáráshoz való joga.

A Testület megállapítása szerint a személyiséget korlátozó intézkedés ellen beadott panasz ügyben alapjogot sértő intézkedésre nem került sor, másrészt alapjogot sértő intézkedés nem állapítható meg. A panaszosnak az áttétel ellen előzetesen bejelentett tiltakozására figyelemmel a Testület az eljárás megszüntetéséről döntött.

A Testület megállapítása szerint a megküldött – közlekedésrendészeti ügyben – beadványban alapjogot sértő intézkedésre nem került sor, másrészt nem állapítható meg. A panaszosnak az áttétel ellen előzetesen bejelentett tiltakozására figyelemmel a Testület az eljárás megszüntetéséről döntött.

A Testület megállapítása szerint a vizsgált ügyben alapjogot súlyosan sértő intézkedésre került sor, ezért a Testület állásfoglalását megküldte az Országos Rendőrfőkapitánynak. A panaszos beadványában személyi szabadságot korlátozó rendőri intézkedés foganatosítása miatt fordult a Testülethez. Beadványában előadta, hogy mozgáskorlátozott édesanyját szállította vizsgálatra, de más szabad parkolóhely nem lévén leparkolt egy rokkant parkolóhelyen, ahol a közterület felügyelők elkérték a mozgáskorlátozott igazolványt, és nem fogadták el a panaszos magyarázatát, miszerint édesanyját szállította. A kapitányságon más nevére szóló közokirat felhasználással elkövetett közokirat-hamisítás bűntette miatt hallgatták ki, de az alapvető tájékoztatást nem kapta meg. A panaszos kérte, hogy biztosítsanak számára ügyvédet, ezt azonban megtagadták, a telefonhasználatot sem engedélyezték, mivel panaszos olyan alap betegségben szenved, aminek következtében többször kell ennie és innia, hiába hívta fel erre a figyelmet, csak 5 óra után kérdezték meg tőle, hogy kér-e enni, de ekkor a felajánlott élelmiszerből csak egy zsömlét fogyasztott el. A stressz egészségügyi állapotát megviselte, betegsége tünetei jelentősen megromlottak, melyről orvosi dokumentum is rendelkezésére áll.

A Testület megállapítása szerint a vizsgált ügyben az alapjogot csekély mértékben sértő intézkedésre került sor, de a Testület indokoltnak találta megállapítani a panaszosok tisztességes eljáráshoz való jogának csekély fokú sérelmét is. A panaszosoknak az áttétel ellen előzetesen bejelentett tiltakozására figyelemmel azonban a Testület az eljárás megszüntetéséről döntött.

A Testület a panaszos által benyújtott panasz vizsgálatát elutasította, mert a Testület megkeresésére a panaszos – a megadott határidőig – nem nyilatkozott arról, hogy a panasz vizsgálható elemére vonatkozóan kívánja-e a Testület eljárásának lefolytatását.

A Testület a panaszos által benyújtott beadvány vizsgálatát elutasította, mert a Testület megkeresésére, mely az eljárás lefolytatására és az intézkedés áttételére vonatkozott, a panaszos  a megadott határidőig nem nyilatkozott.

A Testület a panaszos rendőri intézkedéssel kapcsolatos kifogásainak vizsgálatát elutasította mert a panaszos – a Testület felhívása ellenére – nem válaszolt az intézkedést alapvetően érintő kérdésekre, így a beadvány az érdemi vizsgálatra alkalmatlan maradt.