A panaszos beadványában kifejezetten a rendőrség nyomozó hatóságként végzett munkáját kifogásolta. A panaszos a beadványát 2014. szeptember 9-én terjesztette elő postai úton, majd a Testület felhívta a panaszost arra, hogy pontosítsa beadványát. A megadott határidőn belül erre nem került sor, így a Testület az eljárás megszüntetéséről döntött.

A beadvány szerint a panaszos egy szabálytalanul közlekedő román autós miatt fékezésre kényszerült, és rásodródott az út baloldalán található rézsűre, ami a járművet megdobta, és rácsúszott a szalagkorlátra. A beadvány szerint a panaszos balesetéről a szemben közlekedők értesítették a rendőrséget, akik a helyszínre érkeztek. A panaszos kifogásolta, hogy a rendőrök mi alapján bírságolták meg, hiszen féktávot nem mértek, nem szondáztatták őt, illetve amikor kérte, hogy magyarázzák el neki, hogy miért büntetik meg jogalap nélkül. A Testület úgy döntött, hogy a panaszt az intézkedést foganatosító szerv vezetőjéhez átteszi.

A panaszos arról számolt be panaszbeadványában, hogy 2014. április 4-én az ingatlana előtti autóbejáratot – a panaszos hozzájárulása nélkül - parkolásra használta egy gépkocsi vezetője. A panaszos kifogásolta, hogy öt órán át nem érkeztek ki a helyszínre a rendőrök. A járőrök a bejelentés időpontjához képest később történő, késedelmes kiérkezése kapcsán a Testület arra a következtetésre jutott, hogy a rendőrök az arányosság elvének szem előtt tartásával más, súlyosabb bejelentések kapcsán jártak el és a helyzet megoldása érdekében mindent megtettek. Erre tekintettel a Testület a panasznak az intézkedést foganatosító szerv vezetőjéhez való áttételéről döntött.

A panaszos jogi képviselője 2014. március 3-án, postai úton terjesztette elő beadványát, melyben a panaszos 2014. február 9-én foganatosított előállítását kifogásolta. A panaszos eljárás során bekövetkezett halálára tekintettel a Testület az eljárás megszüntetéséről döntött.

A panaszos 2014. február 20-án, postai úton terjesztette elő beadványát, melyben 2014. január 31-én foganatosított előállítását kifogásolta. A panaszos eljárás során bekövetkezett halálára tekintettel a Testület az eljárás megszüntetéséről döntött.

A panaszos jogi képviselője a panaszban azt kifogásolja, hogy a panaszost súlyosan bántalmazták és megverték a rendőrök, miután igazoltatták egy parkban.
A Testület súlyos alapjogsérelmet állapított meg az ügyben, így a Testület állásfoglalását megküldte az országos rendőrfőkapitánynak.

A panaszos panaszbeadványában azt kifogásolta, hogy a rendőrök vele szemben 35.000 Ft helyszíni bírságot szabtak ki, noha véleménye szerint megfelelő jogosítvánnyal rendelkezett.
A Testület a panaszos beadványával összefüggésben a hatáskörének hiányát állapította meg és elutasította a panaszbeadványt.

A panaszos elektronikus úton terjesztette elő panaszát 2014. szeptember 23-án, amelyben a 2013. szeptember 17-én tartott autós vonulós demonstráción történt rendőri intézkedést kifogásolta. Az elektronikusan benyújtott panaszbeadványt a panaszos a Testület felhívása ellenére aláírásával nem erősítette meg, így a panaszt a testület elutasította.

Alapjogsérelem hiányában, illetve alapjogsérelem megállapíthatóságának hiányában áttételről szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amelyben a panaszos a rendőri intézkedés alá vonásának jogszerűségét, előállítását, kényszerítő eszköz alkalmazását sérelmezte. A Testület megállapítása szerint a panaszost a rendőrök jogszerűen vonták intézkedés alá, ugyanakkor az egymásnak ellentmondó bizonyítékok miatt az előállítás és a bilincs alkalmazása jogszerűsége, ezáltal pedig a panaszos személyi szabadsághoz és emberi méltósághoz való jogának a sérelme nem volt megállapítható.