Áltételről szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amelyben a gépkocsival közlekedő panaszos a vele szemben foganatosított intézkedést kifogásolta. A Testület álláspontja szerint a rendőrök jogszerűen vonták intézkedés alá a panaszost, és kértek tőle felvilágosítást, ezért nem sérült a panaszos a panaszos tisztességes eljáráshoz és a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való joga, illetve a személyes adatok védelméhez fűződő joga. A felszólítás kapcsán szintén nem sérült a panaszos emberi méltósághoz való joga. A hangnemre vonatkozó panasz kapcsán a Testület úgy foglalt állást, hogy a panaszos emberi méltósághoz való jogának sérelmét nem tudta megállapítani.

Áltételről szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amelyben a panaszos a vele szemben foganatosított közlekedésrendészeti intézkedést kifogásolta. A Testület megállapítása szerint az intézkedő rendőr a jogszabályi előírásoknak megfelelően, kellő jogalap birtokában járt el a panaszossal szemben és vonta a panaszost intézkedés alá, ezért nem sérült a személyes adatok védelméhez való joga.  A Testület álláspontja szerint nem sérült a panaszos tisztességese eljáráshoz való joga az iratokra és a felszólításra vonatkozó kifogás kapcsán. A Testület úgy foglalt állást, hogy a panaszos tisztességes eljáráshoz való jogának a sérelme nem megállapítható meg az azonosítási kötelezettség elmulasztására vonatkozó kifogása kapcsán. A Testület továbbá nem tudott megnyugtatóan állást foglalni abban a kérdésben, hogy a rendőrök betartották-e az Rtv. 2. §-ában rögzített előírásokat, ezért a panaszos emberi méltósághoz való jogának sérelmét nem tudta megállapítani.

A panaszos áttétel ellen bejelentett előzetes tiltakozása miatt megszüntetésről szóló állásfoglalás egy olyan panaszbeadvány ügyében, amelyben a panaszos a vele szemben foganatosított közlekedésrendészeti intézkedést kifogásolta. A közlekedésrendészeti intézkedésre kellő jogalap birtokában került sor, ezért nem sérült a panaszos tisztességes eljáráshoz való joga. A hangnemre és a bilincselés kilátásba helyezésére, illetve az intézkedés indokolatlan elhúzására vonatkozó panasz kapcsán a Testület az előadások közötti ellentmondást nem tudta feloldani, ezért úgy foglalt állást, hogy a panaszos tisztességes eljáráshoz, illetve az emberi méltósághoz való jogának a sérelme nem megállapítható.

Elutasításról szóló állásfoglalás egy olyan panaszbeadvány ügyében, amelyben a Testület hatáskörének hiányát állapította meg a panaszbeadvány kapcsán, ugyanakkor a be- és kiléptetés szabályozásánál tapasztalt anomáliák miatt a panasznak és az állásfoglalásnak az országos rendőrfőkapitány részére történő megküldése mellett döntött.

Elutasításról szóló állásfoglalás egy olyan panaszbeadvány ügyében, amelyben a panaszos a beadványát aláírásával nem erősítette meg.

Áltételről szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amelyben a panaszos többek között azt kifogásolta, hogy a rendőrök mentősökkel együtt behatoltak a telkére és a bilincselés kilátásba helyezése mellett egy jegyzőkönyvet írattak alá vele. A Testület megállapítása szerint a bejelentésre érkező rendőr a jogszabályi előírásoknak megfelelően, kellő jogalap birtokában járt el a magatehetetlen állapotban lévő panaszossal szemben, így nem sérült a panaszos tisztességes eljáráshoz és a magánlakás sérthetetlenségéhez fűződő joga.

Elutasításról szóló állásfoglalás egy olyan panaszbeadvány ügyében, amelyben a Testületnek az elbírálásra nem volt hatásköre.

Elutasításról szóló állásfoglalás egy olyan panaszbeadvány ügyében, amelyben a panaszos a beadványát aláírásával nem erősítette meg.

A panaszos a feleségével szemben történt rendőri intézkedés miatt tett panaszát a Testület elutasította, mivel annak elbírálását a feleség maga nem kérte, és a panaszos sem csatolt meghatalmazást, hogy eljár házastársa ügyében.

A Testület a jog csekély mértékű sérelmét állapította meg abban a panaszügyben, amelyben a panaszos azt sérelmezte, hogy lakásán rendőrök jelentek meg, és előállították. A rendőrök a panaszost megbilincselték (2 órán keresztül), fejét a falba vágták, a rendőrség épületében újra bántalmazták, nadrágját a cipőjéig letolatták vele. A magánlakásban intézkedés oka a panaszos édesanyjának segélyhívó számra tett bejelentése szolgáltatta: a panaszos nem akarja az idős nőt beengedni. Mivel a felek nem tudtak megegyezni, és még egy hasonló tartalmú bejelentés érkezett, a rendőrök a helyszínen intézkedtek: igazoltatást követően a panaszost előállították. A panaszossal szembeni bilincs alkalmazása indokolt és jogszerű volt, Az előállítás úgyszintén, azonban az előállítás oka nem megfelelő megjelölése sértette a panaszos tisztességes eljáráshoz való jogát.