A panaszos tiltakozott az állásfoglalás közzététele ellen.

A panaszos panaszbeadványában több személy ellen tett feljelentést, akik álláspontja szerint bűncselekményeket követtek el ellene az elmúlt években. A panaszos a beadványában nem számolt be az Rtv. szerinti rendőri intézkedésről.  A Testület hatáskörének hiányát állapította meg és a panaszbeadványt elutasította.

A panaszos panaszbeadványában előadta, hogy az egyik üzletház parkolójából szállították be a rendőrök, ott erőszakos módon aláíratták vele a kihallgatási jegyzőkönyvet. A rendőrök lopással gyanúsították meg, de a jogait nem ismertették és e nélkül hallgatták meg. A panaszost hiánypótlásra hívta fel a Testület, melynek a panaszos nem tett eleget, így az eljárás megszüntetéséről döntött a Testület.

A panaszos beadványában foglaltak szerint előállították, rabosították. Beadványában kifogásolta, hogy a kapitányságon nem kapott vizet fél óráig, pedig kérte, valamint, hogy az ujjlenyomat vételnél megszorították a kezét.  A rendőrök azért vitték be a kapitányságra, mert megszökött a helyi kórházból, ahol kezelés alatt állt, illetve körözés volt vele szemben érvényben. A Testület nem állapította meg a panaszos emberi méltósághoz való jogának megsértését, és a panaszt áttette az intézkedést foganatosító rendőri szerv vezetőjéhez.

A panaszos beadványában előterjesztette, hogy gépkocsiját elszállították “fokozott közlekedésrendészeti ellenőrzés" keretében, ezt a panaszos kifogásolta. A Testület álláspontja szerint nem sérült a panaszos tulajdonhoz való és a tisztességes eljáráshoz való joga.

A panaszos panaszbeadványában előadta, hogy a rendőrség vele szemben foganatosított közlekedésrendészeti intézkedést. A rendőrök – álláspontja szerint – a megállítása során több szabálysértést követtek el, illetve se be nem mutatkoztak, se meg nem jelölték az intézkedés célját. Tekintettel arra, hogy a panaszos rendőrségnél előterjesztett beadványa alapján már jogerős döntés született, a Testület hatáskörének hiányát állapította meg.