Alapjogot sértő intézkedés hiányában áttételről szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amelyben a panaszosok azt sérelmezték, hogy a Kft.-jük alkalmazásában álló szakmunkásokkal egy önkormányzati tulajdonú társasházban kívántak garanciális munkálatokat végezni, de a közterület-felügyelők telefonos bejelentése (miszerint a lakások ajtóit illetéktelenek betörik) nyomán megjelent előbb a jegyző, később pedig rendőrök, és megakadályozták a további munkát. A Testület megítélése szerint a helyszínen megjelent rendőrök a közbiztonság védelme érdekében jogszerűen kezdeményeztek intézkedést, eleget tettek intézkedési kötelezettségüknek: a tényállás tisztázása érdekében a feleket meghallgatták, megtekintették a helyszínt, sőt, bűnügyi technikus segítségét kérték és egy parancsnok is a helyszínre vonult. Tájékoztatásuk arról, hogy az ügyben rendőrségi közreműködése nem kerülhet sor (tekintettel arra, hogy a jogvita eldöntése polgári eljárásra tartozik), helytálló volt. A Testület álláspontja szerint továbbá a rendőri létszám nem volt eltúlzott, illetve intézkedésük nem volt részrehajló.

A Testület a panaszeljárás megszüntetéséről döntött abban az ügyben, amelyben a panaszos azt sérelmezte, hogy a kórházi tartózkodási ideje alatt meglopták, és nem történt rendőri intézkedés, ami miatt a biztosító sem fizet kártérítést. A panaszban foglaltak alapján a Testület nem tudott érdemi vizsgálatot folytatni, mivel a panaszos a nem egészítette ki beadványát.

A panaszos beadványában azt sérelmezte, hogy egy rendőr folyamatosan zaklatja az utcán, aki valójában a saját édesapja, aki maszkot visel. A panaszos gondnoka pedig nem segít a panaszosnak feljelentést tenni a rendőrségen. A panaszbeadványt a Testület elutasította, mivel azt a panaszos elektronikus úton terjesztette elő, és a Testület felhívása ellenére aláírásával ellátva határidőre nem erősítette meg.

A Testület a panaszeljárás megszüntetéséről döntött abban az ügyben, amelyben a panaszos azt sérelmezte, hogy a panaszos jogosítványát zálogban tartó kemping tulajdonos nem adta vissza neki az okmányt. A panaszban foglaltak alapján a Testület nem tudott érdemi vizsgálatot folytatni, mivel a panaszos a nem egészítette ki beadványát.

Elkésettség miatt elutasításról szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amelyben a panaszos azt sérelmezte, hogy az országúton rendőrök igazoltatták, de nem tettek eleget azonosításra vonatkozó kötelezettségüknek, illetve elvették tokban tárolt kését.

Alapjogsérelem hiányában, illetve alapjogsérelem megállapíthatóságának hiányában áttételről szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amelyben a panaszosok azt sérelmezték, hogy egy parkolóőr elvette egy rokonuk nevére szóló mozgáskorlátozotti parkolási igazolványát, majd a kiérkező rendőrök tettenérés miatt elfogták és előállították őket. Sérelmezték továbbá a rendőrök hangnemét, részrehajló intézkedését, hogy annak során a bejelentőt – kérésük ellenére – nem igazoltatták, illetve, hogy az előállítás időtartama alatt nem biztosították az orvosi ellátáshoz való jogot. A Testület megállapítása szerint a panaszosok előállítása jogszerűen, és indokoltan történt, a rendőrök részrehajlásmentesen intézkedtek, ugyanakkor az ellentmondó bizonyítékok miatt az orvosi ellátás, a hangnem tekintetében jogsérelem nem volt megállapítható

A Testület a panaszeljárás megszüntetéséről döntött abban az ügyben, amelyben a panaszos azt sérelmezte, hogy a rendőrség megalapozatlanul marasztalta el a kötelező tűzoltó készülék nem megfelelő minősége miatt, azonban a panaszban foglaltak alapján a Testület nem tudott érdemi vizsgálatot folytatni, mivel a panaszos a nem egészítette ki beadványát.

A panaszos a rendőrség eljárását sérelmezte, a beadványát azonban a Testület elutasította, mivel azt a panaszos elektronikus úton terjesztette elő, és a Testület felhívása ellenére aláírásával ellátva határidőre nem erősítette meg.

Alapjogsérelem hiányában, illetve alapjogsérelem megállapíthatóságának hiányában áttételről szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amelyben a panaszos azt sérelmezte, hogy a többszöri alkalommal csendháborítást megvalósító szomszédjával szemben a rendőr nem tett hathatós intézkedést, illetve a szomszéd panaszosra tett sértő megjegyzéseire sem reagált.

A Testület a panaszos személyes adatok védelméhez, tisztességes eljáráshoz és szabad mozgáshoz való jogának súlyos sérelmét mondta ki abban az ügyben, amelyben a panaszos azt sérelmezte, hogy az ikertestvére gyermekét akarta meglátogatni annak iskolájában, azonban a gyermeket a gyámhatóság kiemelte az iskolából, és a rendőrség – megelőzve, hogy a panaszos, annak családja és az iskola vezetője között konfliktus alakuljon ki, megelőző jelleggel megjelent az iskolánál. A panaszost igazoltatták, és nem engedték be az oktatási intézménybe. A Testület megállapítása szerint a panaszos és családja nem tanúsított olyan magatartást, ami a rendőri intézkedést indokolttá tette, ezért a megelőző jellegű igazoltatás és a közintézménytől való távoltartás is indokolatlan és jogszerűtlen volt.