A Testület a panaszos személyes adatok védelméhez és tisztességes eljáráshoz való jogának súlyos fokú sérelmét állapította meg abban a panaszügyben, amely szerint a panaszos a rendőröket a szabálytalanul parkoló járművek miatti intézkedési kötelezettségükre figyelmeztette, és ezért őt jogalap nélkül igazoltatták, illetve azt követően a panaszjogáról sem tájékoztatták.

A Testület a panaszos személyi szabadsághoz és emberi méltósághoz való jogának súlyos fokú sérelmét állapította meg abban a panaszügyben, amelyben a panaszost a vele szemben rongálás gyanújára vonatkozó bejelentés miatt előállították, amely jogszerű és indokolt volt, azonban annak időtartama aránytalanul hosszú volt. A rendőrség továbbá mulasztást követett el akkor, amikor a panaszos ittassága ellenére (ami őt gátolhatta a vallomástételben) nem vizsgáltatták meg orvossal.

A Testület a panaszos emberi méltósághoz való jogának súlyos fokú sérelmét állapította meg abban a panaszügyben, amelyben az utasként közlekedő, ittas állapotban levő panaszost közlekedésrendészeti ellenőrzés keretében – közbiztonsági érdekből – igazoltatták, és, mert a többszöri felszólításnak nem tett eleget, nem adta át a személyi igazolványát, illetőleg trágár szavakkal illette a rendőröket, megbilincselve előállították. A Testület a panaszos igazoltatását, előállítását jogszerűnek, illetve indokoltnak tartotta, ugyanakkor – mert a panaszos aktív ellenállást nem tanúsított – a bilincselés alapjogot sértő volt.

A panaszos a rendőrség eljárását sérelmezte, a beadványát azonban a Testület elutasította, mivel azt a panaszos elektronikus úton terjesztette elő, és a Testület felhívása ellenére aláírásával ellátva határidőre nem erősítette meg.

Alapjogsérelem hiányában, illetve alapjogsérelem megállapíthatóságának hiányában áttételről szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amelyben a panaszosok azt sérelmezték, hogy az I. r. panaszosnak és volt férjének a közös kiskorú gyermeke láthatásánál az édesapa minden esetben bevonja a rendőrséget, azt félrevezeti. A rendőrök minden alkalommal hatáskörüket túllépve léptek fel, sértve családi- és magánéletüket. A szolgálati fellépésük módja ugyanakkor nem volt megfelelő, illetve a panaszosok egyszer sem kaptak kioktatást jogorvoslati lehetőségeikről, ellenben kioktató volt a rendőri hangnem.

Alapjogot sértő intézkedés, illetve alapjogot sértő intézkedés megállapíthatóságának hiányában a Testület – mivel a panaszos az áttétel ellen előzetesen bejelentette tiltakozását – az eljárás megszüntetéséről döntött abban a panaszügyben, amelyben a panaszos azt sérelmezte, hogy vele szemben a rendőrök a közlekedésrendészeti intézkedés és a ruházatátvizsgálás során megalázóan bántak, sértő hangnemben beszéltek.

A panaszbeadvány visszavonása miatt az eljárás megszüntetéséről szóló állásfoglalás, amelyben a panaszosok Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság rendőreinek intézkedését, az alkalmazott hangnemet és bánásmódot, az azonosítási kötelezettség elmulasztását, és a kényszerítő eszköz alkalmazását sérelmezték.

Alapjogsérelem hiányában, illetve alapjogsérelem megállapíthatóságának hiányában áttételről szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amelyben a panaszos azt sérelmezte, hogy a vele szemben intézkedő rendőrök sem azonosító számukat, sem nevüket nem közölték az intézkedés megkezdése előtt.

Hatáskör hiányában elutasításról szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amelyben a panaszos a kényszerítő eszközök (bilincs, testi kényszer, vegyi eszköz) alkalmazását ás előállítását sérelmezte, azonban az érintett rendőri szerv vezetője a rendőrségnél, azonos tárgyban előterjesztett panaszt időközben jogerősen elbírálta.

A Testület a panaszos tisztességes eljáráshoz és részrehajlásmentes eljáráshoz való jogának súlyos fokú sérelmét állapította meg abban a panaszügyben, amelyben a panaszos egy korábbi, sikertelen kutyavásárlásból fakadó igényét megtévesztő magatartással kívánta érvényesíteni, és dulakodás alakult ki az eladóval, emiatt értesítették a rendőrséget. A Testület a panasz előállítását jogszerűnek találta, ugyanakkor a helyszínen rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a rendőrök részrehajlóan döntöttek, amikor csak a vitában részes egyik felet állították elő.