A panaszos beadványában azt sérelmezte, hogy egy családi veszekedés miatt értesítette a rendőrséget, azonban végül őt állították elő, a szomszédok szeme láttára, bilincsben. A panaszbeadványt a Testület elutasította, mivel azt a panaszos elektronikus úton terjesztette elő, és a Testület felhívása ellenére aláírásával ellátva határidőre nem erősítette meg.

A panaszos beadványában azt sérelmezte, hogy egy rendőr köszönés nélkül, és mindvégig tegeződve intézkedett vele szemben, hangját is felemelte. A panaszbeadványt a Testület elutasította, mivel azt a panaszos elektronikus úton terjesztette elő, és a Testület felhívása ellenére aláírásával ellátva határidőre nem erősítette meg.

Hatáskör hiányában elutasításról szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amelyben a panaszos azt sérelmezte, hogy határellenőrzés során egy dokumentumot a vámügyintéző ráhatására írt alá, és őt bűnözőként kezelte.

Elkésettség miatt elutasításról szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amelyben a panaszos azt sérelmezte, hogy amikor a rendőrség épületébe önként bement, ott erőszakot alkalmaztak vele szemben, előállították, megalázó módon tartották fogva.

A Testület a panaszos tisztességes eljáráshoz való jógának csekély fokú sérelmét állapította meg abban a panaszügyben, amikor a fiatalkorú panaszost a vele szemben elrendelt személykörözés miatt előállították, azonban a rendőrség csak napokkal később, a törvényes képviselő kifejezett kérésre állított ki annak időtartamáról igazolást. A panaszos élelemmel való ellátásának megfelelő volta, a törvényes képviselő értesítése, a tiszta ruha bevitelének engedélyezése tekintetében a Testület a bizonyítékok elégtelensége miatt nem tudott jogsérelmet megállapítani.

A Testület a panaszos testi épséghez való jogának súlyos sérelmét állapította meg abban a panaszügyben, amelyben a panaszos azt sérelmezte, hogy vele szemben a rendőrök megalázóan bántak, és az előállítása során kényszerítő eszközt (testi kényszert, bilincset) alkalmaztak, valamint bántalmazták az intézkedés során. A Testület megállapítása szerint a kényszerítő eszközök alkalmazása jogszerű és indokolt volt, ugyanakkor a rendőrök a jogszabályi felhatalmazáson túli fizikai erőszakot alkalmaztak, ami a panaszosnak térdsérülést okozott. A bánásmód tekintetében az ellentmondó bizonyítékok miatt viszont alapjogi sérelmet nem tudott megállapítani.

A Testület a panaszeljárás megszüntetéséről döntött abban az ügyben, amelyben a panaszos a rendőrség mulasztását sérelmezte, azonban a panaszban foglaltak alapján a Testület nem tudott érdemi vizsgálatot folytatni, mivel a panaszos a nem egészítette ki beadványát.

A Testület a panaszeljárás megszüntetéséről döntött abban az ügyben, amelyben a panaszos a nemi identitása miatti zaklatásokkal szemben kért rendőri segítséget, azonban a panaszban foglaltak alapján a Testület nem tudott érdemi vizsgálatot folytatni, mivel a panaszos a nem egészítette ki beadványát.

Alapjogsérelem hiányában, illetve alapjogsérelem megállapíthatóságának hiányában áttételről szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amelyben a panaszos azt sérelmezte, hogy egy rendezvényről őt mint a helyi polgárőrség vezetőjét megszégyenítő módon előállították, házkutatást foganatosítottak ellene. A Testület úgy foglalt állást, hogy egy közintézmény elleni erőszakos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható panaszos tekintetében (miután lakásán nem volt elérhető) jogszerű, szükséges, és arányos volt az előállítása (a mielőbbi kihallgatásával, illetve a házkutatás foganatosításával pedig a vele szemben fennálló gyanú megítélése). A bilincsalkalmazást is arányosnak találta a Testület, figyelemmel arra, hogy a nyomozás során beszerzett adatok alapján megalapozottan arra lehetett következtetni, hogy a panaszos nem működik együtt a nyomozó hatósággal. Az előállítás megalázó jellege tekintetében ugyanakkor az ellentmondó bizonyítékok miatt jogsérelem nem volt megállapítható.

Alapjogsérelem hiányában áttételről szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amelyben a panaszos azt sérelmezte, hogy egy kórházi mozgássérült parkolóhelyet egy állampolgár jogosulatlanul használ, és a segélyhívó számon tett, erre vonatkozó bejelentése ellenére a rendőrség nem tett hathatós intézkedést. A Testület megállapítása szerint a rendőrség a panaszos által észlelt és bejelentett szabálysértés tekintetében teljes mértékben eleget tett az intézkedési, illetve tájékoztatási kötelezettségének: a helyszínen adatgyűjtést végzett, a panaszost tájékoztatta, illetve utóbb szabálysértési eljárás is indult az elkövetővel szemben (akit az elkövetés időpontjában kórházi kezelés miatt nem tudtak elérni a rendőrök).