A vizsgált ügyben alapjogot csekély mértékben sértő intézkedésre került sor.

A panaszos beadványában a vele szembeni, véleménye szerint diszkriminatív igazoltatást sérelmezte.

A Testület megállapította, hogy a fokozott ellenőrzés miatt foganatosított rendőrségi intézkedés nem sértette a panaszos tisztességes eljáráshoz fűződő alapvető jogát, hiszen a rendőri intézkedés foganatosítására a fokozott ellenőrzést elrendelő dokumentum biztosította a felhatalmazást, így azt megfelelő jogalap birtokában hajtották végre. A ruházatátvizsgálás kivitelezése nem sértette a panaszos emberi méltósághoz való jogát. A panaszos tisztességes eljáráshoz és személyes adatainak védelméhez való joga csekély mértékben sérült a mobiltelefonja IMEI kód alapján való ellenőrzése által. A Testület megállapítása szerint a vizsgált esetben a panaszossal szembeni eljárás nem ütközött a diszkrimináció alkotmányos tilalmába, egyúttal nem sértette a panaszos tisztességes eljáráshoz fűződő jogát sem. A panaszos emberi méltósághoz való jogának sérelme nem megállapítható a hangnem és bánásmód tekintetében.

A Testület a rendelkezésre álló adatok alapján ─ mivel a rendőrségi adatszolgáltatás alapján a beadványban megjelölt intézkedés nem volt beazonosítható ─ az eljárás megszüntetéséről döntött.

A panaszos állítása szerint a helyi rendőrök zaklatják őt és a családját.

A panaszos által megjelölt és az Rtv. szerint vizsgálható rendőri intézkedések nem voltak beazonosíthatóak, ezért a Testület a panaszeljárást megszüntette.