A panaszos házaspárnak az ügy áttétele ellen való tiltakozására figyelemmel a panaszeljárás megszüntetéséről döntött a Testület abban az állásfoglalásban, amelynek alapjául szolgáló panaszban azt sérelmezték, hogy otthonukba határozat hiányában belépő és magukat nem azonosító rendőrök a lovaik tartásának körülményei miatt intézkedtek, őket igazoltatták, valamint adatgyűjtést végeztek. Sérelmezték azt, hogy egy állatvédő viselkedése miatt az egyik panaszost a rendőrök – akik nem mutatkoztak be – rendre utasították, továbbá, hogy nem kaptak kioktatást sem a helyszínen, sem a rendőrség épületében a panasztételi lehetőségeikről. A Testület megállapította, hogy a közrend védelme érdekében (állatkínzás gyanújára vonatkozó segélyhívás alapján) a rendőrök jogszerűen és indokoltan intézkedtek a magánlakásban, míg az azonosításra vonatkozó kötelezettség teljesítése, a hangnem és a jogorvoslati jog érvényesülése tekintetében, az ellentmondó bizonyítékok miatt, nem volt alapjogi sérelem megállapítható.

A panaszosnak az ügy áttétele ellen való tiltakozására figyelemmel a panaszeljárás megszüntetéséről döntött a Testület abban az állásfoglalásban, amelynek alapjául szolgáló panaszban a panaszos azt sérelmezte, hogy a lakásában igazoltatták, és adatgyűjtést végeztek a rendőrök a fiával kapcsolatban, de nem adtak neki felvilágosítást annak okáról, illetve nem mutattak határozatot a „házkutatásról” és nem készítettek jegyzőkönyvet az intézkedésről, de – előzetes figyelmeztetés nélkül – videofelvételt készítettek a lakásában. Panaszolta továbbá a rendőrök hangnemét és a rendőri intézkedés időtartamát is. A Testület megállapította, hogy a közrend védelme érdekében (a panaszos fia megalapozottan gyanúsítható volt bűncselekmény elkövetésével és a panaszossal azonos címen lakott) a rendőrök jogszerűen, indokoltan és arányosan jártak el, míg a hangnem tekintetében az ellentmondó bizonyítékok miatt nem volt alapjogi sérelem megállapítható.

A panaszbeadvány visszavonása miatt az eljárás megszüntetésről szóló állásfoglalás, amelyben a panaszos azt sérelmezte, hogy a rendőrök be akarták törni bejárati ajtaját, mert bűzt érzetek.