A panaszos a Rendőrségről szóló törvény 93/A. § (8) bekezdésében foglalt jogával élve tiltakozott az állásfoglalás közzététele ellen.

Elkésettség miatt elutasításról szóló állásfoglalás olyan panaszbeadvány tárgyában, amelyben a panaszos közlekedésrendészeti intézkedést sérelmezett.

A Testület a rendelkezésre álló adatok alapján – mivel a panaszos a Testület tájékoztatását követően a panasz kiegészítésének a felhívás ellenére nem tett eleget – az eljárás megszüntetéséről döntött.

A panaszossal, valamint feleségével szemben kezdeményeztek rendőrök intézkedést, mert felmerült a közokirat-hamisítás bűntettének gyanúja (más nevére kiállított mozgássérült parkolási kártya használata miatt). A panaszos elmondása szerint vele és családjával szemben az intézkedő rendőrök tiszteletlenül és fenyegetően léptek föl.

Az előadó testületi tag levelében felhívta a panaszost, hogy nyilatkozzon, pontosan hol történt a sérelmezett intézkedés, vagy melyik rendőrkapitányság állományába tartozó rendőrök foganatosították azt, mivel ezen információ hiányában nem lehet lefolytatni az érdemi vizsgálatot, továbbá azt is, hogy az intézkedésben érintett más személyek saját nevükben vagy meghatalmazott útján terjeszthetik elő a panaszukat. A panaszos a felhívásnak nem tett eleget, így a Testület az eljárás megszüntetéséről döntött

A Testület megállapítása szerint a panasz elkésett.

A panaszos beadványának visszavonására tekintettel a Testület az eljárás megszüntetéséről döntött.

Hatáskörhiány miatt elutasításról szóló állásfoglalás egy ügyben, amelyben a panaszos azt sérelmezte, hogy a rendőrök felszedték a kordont a balesetveszélyes járdaszakaszról.

Hatáskörhiány miatt elutasításról szóló állásfoglalás egy ügyben, amelyben a panaszos azt sérelmezte, hogy édesanyja új férje bekamerázta a lakását, folyamatosan zaklatják, beavatkoznak a mindennapi életébe. A panaszos sérelmezte továbbá azt is, hogy a rendőrök lehallgatják a telefonhívásait. Az online fiókjait is feltörték, és nyilvánosságra hozták.

Hatáskörhiány miatt elutasításról szóló állásfoglalás egy ügyben, amelyben a panaszos a vele szemben történt rendőri intézkedés módját kifogásolta.

Áttételről szóló döntés egy olyan ügyben, ahol a panaszos sérelmezi a vele szemben történt közlekedésrendészeti intézkedés módját.

A Testület megállapítása szerint a közlekedésrendészeti intézkedésre kellő jogalap birtokában került sor, ezért nem sérült a panaszos tisztességes eljáráshoz való joga. A Testület ugyanakkor nem tudott megnyugtatóan állást foglalni abban a kérdésben, hogy a rendőr milyent tartalmú tájékoztatást adott a pénzbírság összegével kapcsolatban, így a tájékoztatás tartalma miatti panasz kapcsán arra az álláspontra helyezkedett, hogy a panaszos tisztességes eljáráshoz való jogának sérelme nem megállapítható.

Áttételről szóló döntés egy olyan ügyben, ahol a panaszos sérelmezi a lakásán történt rendőri intézkedés módját.

A vizsgálat során a Testület megállapította, hogy az igazoltatásra jogszerűen került sor, így nem sérült a panaszos személyes adatok védelméhez fűződő joga. Az áramszolgáltatás ideiglenes megszüntetésére szintén jogszerűen került sor, így nem sérült a panaszos tulajdonhoz való joga. Az azonosítási kötelezettség elmulasztására vonatkozó panasz kapcsán a Testület nem tudta az ellentmondást feloldani, így arra az álláspontra helyezkedett, hogy a panaszos tisztességes eljáráshoz fűződő alapvető jogának a sérelme nem megállapítható. Ugyanezen okból nem volt megállapítható a hangnem miatt a panaszos emberi méltósághoz való jogának a sérelme.