A vizsgált ügyben alapjogot sértő intézkedés nem történt.

A panaszos beadványában előadta, hogy ügyének lényege a rendőri intézkedés elmulasztása, és a félrevezetés egy autópályán történt közlekedési balesettel kapcsolatos intézkedés körében.

A Testület az ügy gondos mérlegelése alapján arra a következtetésre jutott, hogy a rendőrség intézkedési kötelezettsége fennállt, az intézkedést jogszerűen és indokoltan foganatosították a rendőrök, így nem sérült a panaszos tisztességes eljáráshoz fűződő joga. A Testület úgy foglalt állást, hogy a helyszínelést végző rendőrök jogszerűen és szakszerűen jártak el, a baleset körülményeinek felderítése érdekében szükséges intézkedéseket foganatosították, az intézkedést megfelelően folytatták le, így a panaszos tisztességes eljáráshoz való joga nem sérült. A panaszos döntése volt az autómentő vállalkozó megbízása a gépjármű elszállításával, így saját felelősségének körébe tartozik, ezáltal nem sérült a panaszos tisztességes eljáráshoz való joga. A Testület úgy ítélte meg, hogy a panaszos emberi méltósághoz fűződő alapvető joga nem sérült azáltal, hogy a rendőrök a szükséges tájékoztatást megadták a panaszosnak a helyszíni bírsággal és a szabálysértési eljárással kapcsolatos tudnivalókról, ezzel a rendőrök a jogszabályban rögzített kötelezettségüknek eleget tettek, nem „lelki-kényszert” alkalmaztak.